Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-17

Vicore Pharma Holding AB: Resultatet från tilläggsstudien med C21 visar på säkerhet, tolerabilitet och indikerar effekt ...

Vicore Pharma Holding AB (publ) (ticker: VICO) kan idag meddela
positiva resultat från tilläggsstudien med sin läkemedelskandidat
C21.

Tilläggsstudien, som inleddes i januari 2017, utfördes på en grupp
överviktiga män med BMI 30-35 och med höft till midjemått mindre än
0,9 men i övrigt friska. Totalt deltog 16 frivilliga män varav 8 fick
100 mg C21 dagligen och 8 fick placebo under en period av 8 dagar.
Syftet med tilläggsstudien var att utvärdera säkerhet och
tolerabilitet för C21 i en grupp män med potentiell risk för störd
ämnesomsättning samt att undersöka om markörer för metabolisk
dysfunktion kan påverkas av C21 under en kort behandlingsperiod.

Resultaten från studien verifierade att C21 är väl tolererad och säker
även i denna grupp eftersom det inte fanns några allvarliga
biverkningar noterade eller negativa avläsningar från
laboratorieanalyserna för ett stort antal biomarkörer. Dessutom
uppvisade gruppen som fick C21 en tendens att sänka plasma LDL
(lågdensitetslipoprotein), den skadliga formen av kolesterol.
Ytterligare detaljerade analyser pågår fortfarande.

"Med tanke på studiens ringa omfattning ska man vara försiktig med att
dra långtgående slutsatser, men det är uppmuntrande att vi med stöd
av studieresultaten kan formulera en hypotes att C21 kan ha positiva
effekter på lipidmetabolismen", säger professor Mika Scheinin,
vetenskapligt ansvarig för studien, Åbo universitet, Finland.

Utfallet bidrar till säkerhetsprofilen för C21 och är viktigt för
kommande fas IIa studie där C21 ska testas på patienter som lider av
Idiopatisk lungfibros (IPF).

För ytterligare information, vänligen kontakta
Per Jansson, CEO
M: 0709-17 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17
augusti 2017 kl. 08.50 CET.

Om Vicore Pharma Holding AB
Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom
AT2-receptorn. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att
förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en
ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU
och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta
sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. Vicore Pharma är
baserat i Astra Zenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie
(VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med
Erik Penser Bank som Certified adviser. För ytterligare information
se www.vicorepharma.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vicore-pharma-holding-ab/r/resultatet-fran-til...
http://mb.cision.com/Main/15668/2327463/710557.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.