Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-18

Vicore Pharma Holding AB: Uppdatering avseende läkemedelsutvecklings-programmen VP01 (C21) och VP02 (IMiD)

Göteborg, 18 december 2019 - Vicore Pharma Holding AB (publ), som
utvecklar innovativa läkemedel mot svåra fibrotiska lungsjukdomar,
ger en uppdatering av bolagets ledande kliniska läkemedelsprogram
VP01 (C21) samt det andra programmet VP02 (IMiD).

Den kliniska fas II-studien med C21 i systemisk skleros (SSc) började
rekrytera patienter i december enligt plan och Vicore förväntar sig
att studien ska vara klar inom ett år. Studien avser studera effekten
av C21 på köldinducerad kärlsammandragning hos patienter med SSc.

"Denna studie kommer att belysa AT2-receptorns roll och potentella
effekt avseende förbättring av blodflödet i sjuka vävnader, en effekt
som kan gynna patienter med SSc såväl som patienter med idiopatisk
lungfibros (IPF)" säger Carl-Johan Dalsgaard, VD för Vicore.

Den andra fas II-studien, som avser studera effekterna av C21 hos
patienter med IPF, är för närvarande föremål för designförbättringar
efter positiv dialog med den engelska läkemedelsmyndigheten och
bolagets kliniska experter. Den nya designen utformas för att
möjliggöra en snabbare rekrytering av patienter och ge ett mer
utförligt informationsunderlag.

"Vår ambition är att göra den bästa möjliga studien för att besvara
frågan om C21 kan bevara lungfunktionen hos patienter med IPF", säger
Carl-Johan Dalsgaard. Ansökan att få inleda studien kommer att lämnas
in i början av nästa år.

VP02-programmet, som avser lokal tillförsel av en IMiD till lungan för
behanling av IPF och IPF-hosta, fortskrider enligt plan och en
produktkandidat som visar lovande separation mellan lokal och
systemisk exponering utvecklas nu vidare i toxikologiska studier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: +46 70 975 98 63,
carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vicore Pharma är ett svenskt särläkemedelsbolag med fokus på patienter
med interstitiella lungsjukdomar och relaterade indikationer. Bolaget
har för närvarande två läkemedelsutvecklingsprogram, VP01 och VP02.

VP01 syftar till att utveckla substansen C21 för behandling av
idiopatisk lungfibros ("IPF") samt systemisk skleros ("SSc"). VP02
bygger på ett nytt administrationssätt för en befintlig
immunmodulerande substans (en "IMiD"). VP02 fokuserar på den
underliggande sjukdomen och den svåra hosta som är förknippad med
IPF. VP01 och VP02 utvärderas även för andra indikationer inom
området interstitiella lungsjukdomar.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För
mer information se www.vicorepharma.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/vicore-pharma-holding-ab/r/uppdatering-avseen...
https://mb.cision.com/Main/15668/2993372/1163515.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.