Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-25

Vicore Pharma: Sammanfattning av bokslutskommuniké 2015

SAMMANFATTNING AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

Styrelsen och verkställande direktören för Vicore Pharma Holding AB (publ)
avger härmed rapport för verksamhetsåret 2015.

Räkenskapsåret 2015 (koncern)

Fjärde kvartalet 2015

* Resultat efter finansiella poster blev -1 098 Tkr
* Rörelseresultatet blev -1 088 Tkr
* Aktiverade FoU kostnader för fjärde kvartalet uppgick till -2 685 Tkr
* Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 1
712 Tkr
* Eget kapital uppgick per den 31 december 2015 till 82 229 Tkr
* Likvida medel uppgick till 25 175 Tkr

Januari-december 2015 (jämfört med 2014)

* Resultat efter finansiella poster blev -4 287 Tkr (13 687 Tkr)
* Rörelseresultatet blev -4 260 Tkr (-5 340 Tkr)
* FoU kostnader för året uppgick till -5 861 Tkr (-9 490 Tkr)
* Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till
-3 478 Tkr (-4 984 Tkr)
* Eget kapital per aktie för helåret 0,65 (0,78)

Väsentliga händelser under 2015

Vicore Pharma Holding (VPH) med dotterbolag (VP)

* En nyemission som inbringade 10 mkr genomfördes i januari (VPH).
* Avnotering från Alternativa aktiemarknaden i juni (VPH).
* Johanna Gräns rekryterades till en nyinrättad tjänst som Regulatorisk
samordnare i juni (VP).
* En sammanläggning av aktier 1:10 genomfördes i september (VPH).
* Ett nytt firmanamn antogs på extra bolagsstämma i september. Det nya
firmanamnet är Vicore Pharma Holding AB (publ) (tidigare Mintage
Scientific AB).
* En nyemission inför notering på Nasdaq First North inbringade 25,5
mkr i december (VPH).
* Första handelsdag på Nasdaq First North var den 10 december 2015
(VPH).

I-Tech AB, finansiell tillgång

* Den första kommersiella lanseringen av en färg med I-Techs produkt
Selektope genomfördes i Asien i november av Chugoku Marine Paints
(CMP).
* Oliver Weigenand rekryterades till en nyinrättad tjänst som Chief
Operations Officer (COO) i juni.
* I-Tech erhöll det slutliga EU-godkännandet på sin substans Selektope
under hösten.

VD har ordet
Våra två innehav, det helägda dotterbolaget Vicore Pharma och det
finansiella innehavet I-Tech (16,9 % av aktierna) är båda sprungna ur
akademisk forskning. Efter ett antal år av omfattande F&U-insatser har
bägge företagens respektive teknologi utvecklats så långt att de är mogna
för industriella samarbeten.

2015 blev ett märkesår för Vicore Pharma genom att en klinisk strategi
kunde formuleras sedan de prekliniska studier som myndigheterna kräver
slutförts. Ytterligare prekliniska studier med goda effektresultat
redovisades i vetenskapliga tidskrifter under året. Vid utgången av året
stod företaget på tröskeln till kliniken med en komplett
dokumentationsdossier och med en klinisk prövnings produkt. Fas I,
undersökningar kommer påbörjas under första kvartalet 2016. Vi har goda
förhoppningar om att efter genomförd Fas I-undersökning kunna gå vidare mot
den första sjukdom där C21 ska prövas, nämligen idiopatisk lungfibros
(IPF). Detta är en mycket allvarlig sjukdom som drabbar människor i åldern
60-70 år och som saknar bot.

Även för I-Tech blev 2015 ett betydelsefullt år genom att företaget erhöll
godkännande för sin produkt, Selektope, av myndigheterna i EU och därefter
kunde påbörja kommersiell försäljning av produkten.
Affärsutvecklingsaktiviteterna har kunnat intensifieras och fler och fler
av de marina färgföretagen har intensifierat sitt arbete med I-Techs
produkt.

Under hösten har vi lagt stor fokus på att förbereda Bolaget inför
listningen på Nasdaq First North. Första handelsdagen var den 10 december.
Vi ser ett stort värde med att vara noterade, både i våra kontakter med
industrin samt för våra aktieägare.

Vi vill tacka våra aktieägare för året som gått och ser fram emot ett
spännande 2016.

Per Jansson, VD

Rapporten i sin helhet bifogas.

2016-02-25

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Vicore Pharma Pressrelease 2016-02-25.pdf

Vicore Pharma Bokslutskommunike 2015.pdf

Om Vicore Pharmas
Vicore Pharmas aktier är noterade på NASDAQ Stockholm, First North, och
handlas under kortnamnet VICO.
Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.