Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-25

VICORE PHARMA: STUDIE VISAT C21 GAV MINSKAT BEHOV SYRGAS

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Resultat från fas 2-studien Attract med Vicore Pharmas med substansen C21 i covid-19 visar ett minskat behov av syrgas- och respirator-behandling, vilket indikerar en snabbare återhämtning från sjukdomen. Substansen var också säker och väl tolererad, enligt ett pressmeddelande.

Resultaten har publicerats i Eclinicalmedicine, en expertgranskad tidskrift utgiven av The Lancet, och har legat till grund för Vicores beslut att gå vidare med en fas 3-studie som beräknas vara klar första halvåret 2022.

Det primära effektmåttet, minskning av CRP, skilde sig enligt bolaget inte mellan C21- och placebo-behandlade patienter efter sju dagar, men fördjupade analyser visade att C21 kan minska behovet av syrgas. Resultaten i studien, som omfattade 106 patienter, tyder enligt Vicore på att behandling med C21 kan ha bromsat utvecklingen till en mer allvarlig respiratorisk sjukdom.
Författare Direkt-SE