Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-12

Victoria Park AB: Delårsrapport januari-juni 2018: Fortsatt hög investeringstakt och attraktivare områden

Pressmeddelande 12 juli 2018

I dagens delårsrapport för det andra kvartalet 2018 redovisar Victoria
Park en fortsatt hög investeringstakt med positiv värdeutveckling och
stark finansiell ställning.

· Vonovia och Starwood fullföljer kontanterbjudanden.
· Tillträde av 327 lägenheter i Malmöregionen.
· Detaljplan i Linköping om 570 lägenheter.
· Substansvärdet ökade med 25 procent till 32,12 kronor (25,76).

FÖRSTA HALVÅRET 2018

· Intäkterna ökade med 12 procent till 579 Mkr (518).
· Förvaltningsresultatet ökade med 8 procent till 172 Mkr (159).
· Resultatet efter skatt uppgick till 720 Mkr (1 160), motsvarande
2,92 kr per aktie (4,76).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapital ökade med 10 procent till 178 Mkr (162).

· Belåningsgraden uppgick till 52,3 procent (51,9).
- Vårt långsiktiga mål om en fastighetsportfölj om 20 miljarder senast
år 2020 ligger fast, och vi arbetar kontinuerligt med att ytterligare
förädla vår framgångsrika modell i befintligt bestånd. Vidare har vi
en stark finansiell ställning och träffar regelbundet kommunala och
privata aktörer för ytterligare förvärv, med ambitionen att skapa
tryggare och mer attraktiva bostadsområden som leder till ett ökat
värde för såväl våra hyresgäster, medarbetare och aktieägare som för
samhället i stort. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla Victoria
Park tillsammans med en ny stark huvudägare, och tillika en
industriell aktör med gedigen kompetens och erfarenhet inom vårt
område, som möjliggör en rad synergier, säger Victoria Parks VD Per
Ekelund.

PRESENTATION IDAG KL 09.00
Idag kl. 09.00 kommer Victoria Park ge en presentation, som kan följas
via webcast på bolagets hemsida. Från Victoria Park medverkar VD Per
Ekelund och CFO Tommy Åstrand. För att ställa frågor under
presentationen, ring 08 505 564 74.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
VD Per Ekelund, telefon 070 867 66 57, e-post
per.ekelund@victoriapark.se

CFO Tommy Åstrand, telefon 070 545 59 97, e-post
tommy.astrand@victoriapark.se

BILAGA
Victoria Park AB Delårsrapport januari-juni 2018

Denna information är sådan information som Victoria Park AB är
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juli 2018 kl.
07.30.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med
ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett
attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på
tillväxtorter i Sverige.

Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 110 000 kvadratmeter,
fördelat på 14 000 lägenheter, med ett marknadsvärde om 17,1
miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på
Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr
556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se/bolaget

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/victoria-park-ab/r/delarsrapport-januari-juni-...
http://mb.cision.com/Main/11505/2572810/877086.pdf
http://mb.cision.com/Public/11505/2572810/ac29c7851a34fa1c.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.