Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-24

Victoria Park AB: Victoria Parks extra bolagsstämma 24 juli 2018

Pressmeddelande 24 juli 2018

Idag, den 24 juli 2018, hölls extra bolagsstämma i Victoria Park AB
(publ)varvid följande beslut fattades.

Val av styrelse, styrelseordförande samt fastställande av arvoden

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan
suppleanter. Rolf Buch, Fabian Heß, Helene von Roeder, Peter Hohlbein
och Jens Nagel valdes till nya styrelseledamöter och Anders
Pettersson och Peter Strand omvaldes som styrelseledamöter. Rolf Buch
valdes till styrelseordförande. Valen gäller till slutet av nästa
årsstämma och innebär att Greg Dingizian, Henrik Bonde, Pia Kinhult,
Sofia Ljungdahl, Lennart Sten och Isabelle Wikner lämnar styrelsen.

Stämman beslutade även att styrelsearvode fram till nästa årsstämma
ska utgå med 150 000 kronor till vardera styrelseledamot samt,
därutöver, 50 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, 25 000
kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 30 000
kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 15 000 kronor
vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet (i den
utsträckning sådana utskott tillsätts).

Beslut om upphävande av principer för valberedningen

Stämman beslutade att upphävade principer som i samband med årsstämman
antagits för Victoria Parks valberedning. Mot bakgrund av
aktieägarstrukturen efter att Vonovias offentliga uppköpserbjudande
har fullbordats, kommer valberedningsarbetet framöver att utföras av
bolagets majoritetsägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta

VD Per Ekelund, 070-867 66 57, per.ekelund@victoriapark.se.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med
ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett
attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på
tillväxtorter i Sverige. Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till
1 110 000 kvadratmeter, fördelat på 14 000 lägenheter, med ett
marknadsvärde om 17,1 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är
upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ)

Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte
Malmö, www.victoriapark.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/victoria-park-ab/r/victoria-parks-extra-bolags...
http://mb.cision.com/Main/11505/2566013/882586.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.