Du är här

2014-04-07

Victoria Properties A/S : Fondsbørsmeddelelse nr. 196 - Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2014

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2014

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S

I henhold til vedtægternes pkt. 7.4 indkaldes hermed til ordinær
generalforsamling i Victoria Properties A/S til afholdelse

Onsdag den 30. april 2014, kl. 9.30

hos Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø med følgende
dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne
regnskabsår.

2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af
underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør, statsautoriseret ejendomsmægler
Peter Winther, advokat Sebastian Christmas Poulsen, direktør Lars Thylander,
Bendt lensgreve Wedell og direktør Lars Johansen.

5. Valg af revision.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab, Strandvejen 44, 2900 Hellerup.

6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne
(kapitalejerne):

Der foreligger 2 forslag til behandling på generalforsamlingen:

1. Bestyrelsens honorar

2. Bemyndigelse til dirigenten

De fuldstændige forslag er som følger:

6.1 Bestyrelsens honorar:

For 2014 foreslås uændrede honorarer, der er baseret på et grundhonorar på DKK
100.000 og DKK 375.000 til formanden. Der ydes ikke særskilt honorar for
deltagelse i udvalg.

6.2 Bemyndigelse til dirigenten:

Dirigenten bemyndiges til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen, og
foretage de ændringer heri, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i
forbindelse med registrering eller godkendelse.

*****

Selskabskapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret:
Selskabskapitalen udgør DKK 46.643.580 fordelt på aktier á DKK 10 eller
multipla heraf. Hver aktie på nominelt DKK 10 giver én stemme.

Deltagelse i generalforsamlingen:

Registreringsdato:
Registreringsdatoen eronsdag den 23. april 2014.
Kun aktionærer, der besidder aktier på registreringsdatoen, har ret til at
deltage i og stemme på generalforsamlingen.

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt, senestfredag den
25. april 2014 kl. 23.59
jf. nedenfor har tilmeldt sig og indløst adgangskort, jf. vedtægtens pkt.
9.1.2.

Bestilling af adgangskort:
Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal bestille
adgangskort hos Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København
Ø, pr. post eller mail til akt@bechbruun.com. Bestillingen skal være
Bech-Bruun i hænde senestfredag den 25. april 2014 kl. 23.59
. Udfyldte tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanketter kan returneres til
Bech-Bruun pr. post eller mail tilakt@bechbruun.com.

Fuldmagt og brevstemme:
Der er mulighed for at afgive fuldmagt til stemmeafgivelse, enten til
selskabets bestyrelse eller til tredjemand, ligesom der er mulighed for at
afgive brevstemme. Fuldmagts- og brevstemmeblanketten til afgivelse af
fuldmagt er vedlagt denne indkaldelse og kan desuden findes på selskabets
hjemmeside. Såfremt fuldmagts- og brevstemmeblanketten anvendes, skal den i
udfyldt og underskreven form sendes til Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie
Allé 35, 2100 København Ø, pr. post eller mail til akt@bechbruun.com, således
at den er Bech-Bruun i hænde senestfredag den 25. april 2014 kl. 23.59
.

For at sikre identifikation af den enkelte aktionær, der udnytter sin ret til
at afgive fuldmagt eller brevstemme, skal fuldmagten eller brevstemmen være
underskrevet af aktionæren samt med blokbogstaver eller trykte bogstaver
angive aktionærens fulde navn og adresse. Såfremt aktionæren er en juridisk
person, skal dennes CVR-nr. eller anden tilsvarende identifikation være
tydeligt anført i fuldmagten og/eller i brevstemmen.

Spørgsmål fra aktionærerne:
Aktionærerne kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål til
dagsorden eller dokumenterne mv. ved skriftlig henvendelse til selskabet.

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen:
Selskabet offentliggør senest den 7. april 2014 på selskabets
hjemmeside,www.victoriaproperties.dk,følgende oplysninger og dokumenter: 1)
indkaldelsen, 2) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for
indkaldelsen, 3) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen,
herunder den senest reviderede årsrapport 4) dagsorden for
generalforsamlingen og 5) fuldmagts- og brevstemmeblanketten.

Fra den 7. april 2014 vil oplysningerne tillige være fremlagt til gennemsyn
for aktionærerne på selskabets kontor Victoria Properties A/S, Langebrogade
5, 1411 København K.

København den 7. april 2014

Victoria Properties A/S
Bestyrelsen

Tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanket findes i vedhæftede fil.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2014
http://hugin.info/137764/R/1775008/605189.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Victoria Properties A/S via Globenewswire

HUG#1775008

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.