Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-30

Vigmed: Delårsrapport Vigmed Holding AB (publ) 1 januari - 31 mars 2017

Första kvartalet: 1 januari -31 mars 2017

· Försäljningen uppgick under första kvartalet till 1,3 (2,0)
miljoner SEK.

· Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -8,6 (-7,0)
miljoner SEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten under första kvartalet
uppgick till -9,9 (-10,8) miljoner SEK.

· Per den 31 mars 2017 uppgick likvida medel till 5,9 (53,5)
miljoner SEK.

Viktiga händelser under första kvartalet

Den utredning som påbörjades under fjärde kvartalet 2016 av
steriliseringsmetodens påverkan på SWiTCH FEP-produkterna resulterade
i en återkallelse av produkterna från marknaden i början av januari
månad.

Vigmed beviljades sitt första kinesiska patent för sin nålskyddade
lösning som finns i produktlinjerna CLiP® och SWiTCH.

I mars 2014 utställde företaget 755 000 teckningsoptioner till
nyckelpersoner i dotterbolaget Vigmed AB, med rätt att teckna samma
antal aktier i Vigmed Holding AB till en aktiepris om 21,8 SEK per
aktie (omräknat aktiepris efter den senaste nyemissionen under
december 2015). Optionerna utgavs till marknadsmässiga villkor. Under
teckningsperioden 15 januari 2017 till och med den 31 januari 2017
tecknades inga optioner.

Den 27 februari 2017 lämnade Greiner Bio-One GmbH (GBO), ett
österrikiskt aktiebolag med Greiner Holding AG som koncernmoderbolag,
ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Vigmed Holding AB
(Vigmed) att överlåta samtliga aktier i Vigmed till GBO mot ett
vederlag om 1,00 krona kontant för varje aktie i Vigmed. Vigmeds
oberoende budkommitté rekommenderade i ett uttalande den 27 februari
2017 Vigmeds aktieägare att acceptera erbjudandet.

För ytterligare information kontakta:
Styrelseordförande Sten Dahlborg, 070-83 69 419
VD Henrik Olsen, 076-34 97 364

Denna information är sådan information som Vigmed Holding AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 maj
2017 kl. 15.00 CET.

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att eliminera
stickskador genom att erbjuda marknaden unika nålskyddade
stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds
aktie handlas på NASDAQ OMX First North under kortnamnet VIG. Remium
Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information
såsom bolagsbeskrivning, en filmad Vigmed-presentation och
riskfaktorer återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com/investor

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vigmed/r/delarsrapport-vigmed-holding-ab--publ...
http://mb.cision.com/Main/5831/2275990/681169.pdf
http://mb.cision.com/Public/5831/2275990/97eff77722c6cb55.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.