Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-11

Vigmed: Valberedning i Vigmed Holding AB (publ)

Följande personer har utsetts att ingå i Vigmed Holdings valberedning
inför årsstämman 2017:

Henrik Blomquist, företräder Bure Equity AB
Per Knutsson, företräder Soliver Ltd
Mikael Karlsson, företräder familjen Karlsson (Cecilia och Amanda
Karlsson)

Sten Dahlborg, styrelsens ordförande
Utnämningen har skett enligt den instruktion avseende principer för
utseende av valberedning i bolaget som fastställdes vid årsstämma i
Vigmed Holding AB (publ) den 12 maj 2016.

Årsstämma i Vigmed Holding AB (publ) kommer att hållas den 11 maj 2017
i Helsingborg.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman kan skriftligen
begära detta hos styrelsen. Sådan begäran om behandling av ärende
skickas till Vigmed Holding AB (publ), Att: Styrelsens ordförande,
Garnisonsgatan 10, 254 66 Helsingborg och måste inkomma till
styrelsen senast sju veckor före stämman, eller i vart fall i så god
tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.

Helsingborg 11 november 2016
Vigmed Holding AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Styrelseordförande Sten Dahlborg, 070-83 69 419
VD Henrik Olsen, 076-34 97 364
Denna information är sådan information som Vigmed Holding AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11
november 2016 kl. 8.30 CET

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att eliminera
stickskador genom att erbjuda marknaden unika nålskyddade
stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds
aktie handlas på NASDAQ OMX First North under kortnamnet VIG och har
cirka 5 600 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified
Advisor. Ytterligare information såsom bolagsbeskrivning, en filmad
Vigmed-presentation och riskfaktorer återfinns på Vigmeds hemsida:
www.vigmed.com/investor

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vigmed/r/valberedning-i-vigmed-holding-ab--pub...
http://mb.cision.com/Main/5831/2120567/588320.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.