Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-14

Vigmed: Vigmed Holding AB (publ) har den 13 maj avhållit årsstämma i Helsingborg.

Vid årsstämman var 32 aktieägare närvarande, representerande 23 389
196 av sammanlagt 37 571 428 aktier/röster. Årsstämman röstade för
att stödja samtliga de förslag som presenterades vid stämman.

Detta innebar att resultaträkning, balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställdes. Vidare
beviljades styrelse och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Styrelsen bestående av Lennart Holm, Mikael Karlsson, Rikard Roos,
Lennart Dreyer, Ulf Mossberg, Finn Ketler och Per Knutsson omvaldes i
sin helhet. Likaledes omvaldes Lennart Holm till styrelsens
ordförande. Arvodet till styrelsens ordförande fastställdes till
150.000 kr och arvodet till envar av ledamöterna som ej är anställda
i bolaget till 75.000 kr, totalt 450.000 kronor. Arvode till revisor
skall utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av
aktier. Emission kan ske med eller utan föreskrift om apport,
kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som kan emitteras ska
sammanlagt högst uppgå till 9 392 857 stycken. Utspädningen kan, vid
fullt utnyttjande av bemyndigandet, uppgå till högst ca 20 procent av
det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman. Syftet
med bemyndigandet är att möjliggöra anskaffande av rörelsekapital
samt finansiera utbyggnad av marknads- och försäljningsorganisation
samt initiera framtagande av nya produktlinjer. I den mån
bemyndigandet utnyttjas för emission mot kontant betalning med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara
marknadsmässig.

Det kan konstateras att samtliga beslut var enhälliga.

Helsingborg den 13 maj

Vigmed Holding AB

Ytterligare information lämnas av VD, Finn Ketler, telefon 042 600
5311

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att erbjuda
marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt
huvudkontor i Helsingborg och sysselsätter ett 15-tal anställda.
Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under kortnamnet VIG
och har cirka 5 400 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets
Certified Advisor. Ytterligare information såsom bolagsbeskrivning,
en filmad Vigmed-presentation och riskfaktorer återfinns på Vigmeds
hemsida: www.vigmed.com/investor

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vigmed/r/vigmed-holding-ab--publ--har-den-13-m...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.