Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-08

Vigmed: VIGMEDS STYRELSE HAR MED STÖD AV BEMYNDIGANDE AV ÅRSSTÄMMAN BESLUTAT ATT GENOMFÖRA EN RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER

Styrelsen för Vigmed Holding AB (publ) ("Vigmed" eller "Bolaget") har
beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2016,
att genomföra en riktad nyemission om 7 305 555 aktier, vilken
tillför Bolaget cirka 8 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Styrelsen har beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den
12 maj 2016, om en riktad nyemission av 7 305 555 aktier till
huvudaktieägaren Greiner Bio-One GmbH ("GBO").

Aktierna emitteras till en teckningskurs om 1,10 SEK per aktie. Totalt
har 7 305 555 nya aktier emitterats och tecknats, vilket innebär att
Bolaget tillförs cirka 8 MSEK före emissionskostnader.

Vigmed avser att använda emissionslikviden för att finansiera Bolagets
fortsatta drift och utvecklande av sin verksamhet. Skälet till att
avvika från aktieägarnas företrädesrätt genom den riktade
nyemissionen är Bolagets tidigare kommunicerade behov av
likviditetstillskott, som nu är kritiskt för verksamhetens fortsatta
bedrivande och medfört att styrelsen accepterat det
teckningserbjudande som erhållits från GBO. Teckningskursen har
föreslagits av GBO, och har accepterats av styrelsen, med
utgångspunkt från den noterade betalkursen för bolagets aktier och
sedvanlig emissionsrabatt.

"Emissionen säkerställer Vigmeds akuta likviditetsbehov och gör att vi
bibehåller Bolagets kortsiktiga betalningsförmåga, vilket ger oss
handlingsutrymme att fortsätta bedriva verksamheten", säger Sten
Dahlborg, styrelseordförande för Vigmed.

Styrelsen förutser att GBO i egenskap av ny majoritetsägare inom kort
kommer att genomföra förändringar i sammansättningen av styrelsen för
Vigmed och att den nya styrelsen kommer att verka för genomförandet
av ett väsentligt tillskott av kapital för att säkra Bolagets
långsiktiga finansiering. Styrelsen uppmanar den nya majoritetsägaren
och den nya styrelsen att verka för att övriga aktieägare i Vigmed
erbjuds möjligheten att investera i Bolaget genom deltagande i sådant
tillskjutande av kapital i enlighet med gällande regelverk för sådana
kapitaltillskott.

Genom den riktade nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 7 305
555 från 65 749 998 till 73 055 553 och aktiekapitalet ökar med 147
446,677922 SEK från 1 327 020,161850 SEK till 1 474 466,839772 SEK,
vilket resulterar i en utspädning för Bolagets befintliga aktieägare
om cirka 10 procent efter emissionen.

Hamilton har varit legal rådgivare i samband med den riktade
nyemissionen.

Denna information är sådan information som Vigmed Holding AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 8 maj 2017 kl. 8.00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Styrelseordförande Sten Dahlborg, 070-83 69 419
VD Henrik Olsen, 076-34 97 364

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att eliminera
stickskador genom att erbjuda marknaden unika nålskyddade
stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds
aktie handlas på NASDAQ OMX First North under kortnamnet VIG. Remium
Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information
såsom bolagsbeskrivning, en filmad Vigmed-presentation och
riskfaktorer återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com/investor

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vigmed/r/vigmeds-styrelse-har-med-stod-av-bemy...
http://mb.cision.com/Main/5831/2259622/670418.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.