Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-20

Viking Line Abp: Covid-19 -pandemian seuraukset heikentävät Viking Linen tulosta tuntuvasti

Viking Line Abp        PUOLIVUOTISKATSAUS           20.08.2020    klo. 09.00

Covid-19 -pandemian seuraukset heikentävät Viking Linen tulosta tuntuvasti

Tammikuu-kesäkuu 2020 (tammikuu-kesäkuu 2019)

  • Liikevaihto oli 97,5 miljoonaa euroa (227,0 Meur).
  • Liiketoiminnan muut tuotot olivat 16,1 miljoonaa euroa (0,2 Meur).
  • Liiketulos oli -27,4 miljoonaa euroa (-8,8 Meur).
  • Rahoitustuotot ja -kulut olivat -2,1 miljoonaa euroa (-2,2 Meur).
  • Tulos ennen veroja oli -29,5 miljoonaa euroa (-11,0 Meur).
  • Tulos verojen jälkeen oli -23,7 miljoonaa euroa (-8,7 Meur).
  • Muuttuneet tulosnäkymät: Covid-19 -pandemian seuraukset ovat heikentäneet konsernin tulosta ja taloudellista asemaa myös korkeasesongin aikana. Kolmannen kvartaalin tulos, joka tavallisesti tuottaa suurimman osan vuoden tuloksesta, tulee olemaan huomattavasti paljon huonompi kuin aikaisempina vuosina Covid-19 -pandemian takia. Tulosnäkymiä on siksi muutettu. Koko toimintavuoden 2020 tulos tulee olemaan negatiivinen. Aiemmin julkistettujen tulosnäkymien mukaan Viking Line arvioi olevan epätodennäköistä, että toimintavuoden 2020 tulos olisi positiivinen.

Toinen kvartaali 2020 (toinen kvartaali 2019)

  • Liikevaihto oli 22,6 miljoonaa euroa (131,1 Meur).
  • Liiketulos oli -5,9 miljoonaa euroa (5,4 Meur).

Meneillään oleva Covid-19 -pandemia on heikentänyt vakavasti konsernin toimintaedellytyksiä. Viking Line reagoi kriisiin nopeasti ja sopeutti toimintaansa muuttuneille markkinoille. Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut vähenivät toisen kvartaalin aikana. Suuri osa henkilökunnasta Suomessa on lomautettu. Ruotsissa ja Virossa on käytetty hyväksi valtion subventoimia lyhytaikaislomautuksia. Myös kulut tavaroista ja palveluista sekä liiketoiminnan muut kulut vähenivät.

Konserni on saanut tukea rahtiliikenteelle huoltovarmuustarkoituksessa Huoltovarmuuskeskukselta 19. maaliskuuta - 18. kesäkuuta neljälle konsernin alukselle linjoilla Turku-Långnäs-Tukholma, Maarianhamina-Kapellskär ja Helsinki-Tallinna. Kolme muuta alusta seisoivat satamissa ajoittain maalis-kesäkuun aikana. Vaikka rahtiliikenne toisen kvartaalin aikana on kattanut kunkin aluksen muuttuvat kulut ja vähäisen osan kiinteistä kuluista, se ei tuota positiivista liiketulosta tukea saaneilla liikennöivillä aluksilla.

Toimitusjohtaja Jan Hanses kommentoi

Ennalta aavistamaton ulkopuolinen maailmanlaajuinen pandemia on vaikuttanut puolivuotistulokseen. Covid-19 -pandemian vaikutukset yhteiskuntaan ilmenivät yhä selvemmin toisen kvartaalin aikana ja se on edelleen vaikuttanut yksilöihin, yrityksiin ja markkinoihin. Vuoden toista kvartaalia leimasi kokonaan matkustusrajoitukset, jotka otettiin käyttöön maaliskuun aikana ja jotka poistettiin asteittain toukokuun puolivälistä alkaen. Kvartaalin lopussa korkeasesongin keskellä rajoituksista oli jäljellä Suomen ja Ruotsin välisten matkojen rajoitukset. Kun rajoituksia asteittain poistettiin ja kun ne kesäkuun lopussa koskivat vain Ruotsin liikennettä, konsernin kaikki alukset aloittivat taas liikenteen, kuitenkin niin, että alukset, jotka normaalisti liikennöivät Helsingin ja Tukholman välillä, aloittivat liikenteen osittain uusilla reiteillä. Toiminnan rajoituksista huolimatta olemme ylläpitäneet matkustaja- ja rahtiliikennettä maidemme välillä katkeamattomasti ja siten turvanneet liikennemallin, joka on jatkunut yli puoli vuosisataa ja jatkuu edelleen.

Toisen kvartaalin aikana toimenpiteemme keskittyivät yhtiön maksuvalmiuden varmistamiseen kustannuksia sopeuttamalla ja rahoitusjärjestelyihin luotonantajiemme kanssa. Henkilöstömme on kantanut painavaa taakkaa lomautuksien muodossa, joita on ollut kaikissa konsernin toimintamaissa. Lomautukset ovat olleet niin osa-aikaisia kuin suurelta osin kokoaikaisia. Henkilöstön kiinnostus on ollut ihailtavaa, kun työtilaisuuksia on valmisteltu. Arvostan paljon heidän voimakkaita ponnistelujaan tänä vaikeana aikana.

Yhtiö sai tukea Huoltovarmuuskeskukselta Suomessa 19. maaliskuuta - 18. kesäkuuta 2020, jotta rahtiliikennettä voitiin ylläpitää Suomen ja Ruotsin, Ahvenanmaan ja Ruotsin sekä Suomen ja Viron välillä. Korvaukset kattoivat liikenteen muuttuvat kulut ja osan kiinteistä kuluista ottaen huomioon rahtiliikenteen tuotot ja matkustajaliikenteen katteen. Korvaus oli siksi tehokas ja itsesäätöinen. Saimme tukea myös Ahvenanmaan maakuntahallitukselta. Maksuvalmiutemme oli tyydyttävä kvartaalin lopussa ja se on sen jälkeen vahvistunut vielä jonkin verran. Neuvottelut rahoittajiemme kanssa jatkuvat ja niiden odotetaan päättyvän kolmannen kvartaalin aikana.

Varmistaaksemme turvalliset rutiinit poikkeusoloissa ja vahvistaaksemme matkustajiemme luottamusta liikenteeseemme myös Covid-19 -pandemian aikana Viking Line sai ensimmäisenä varustamona maailmassa luokituslaitoksen Det Norske Veritas Germanischer Lloydin verifioinnin, joka koskee laivaston kaikkia seitsemää alusta sekä toimintaa kuudessa terminaalissa. Verifiointi vahvistaa kykyämme käsitellä ja ehkäistä tartunnanvaaraa mukaan lukien Covid-19.

Toimet tartuntojen ehkäisemiseksi ovat toimineet tehokkaasti ja mittauksemme osoittaa, että asiakkaamme käsittävät ne positiivisiksi. On kuitenkin ajan kysymys koska kysyntä markkinoillamme voidaan asteittain rakentaa uudelleen. Viking Line ja henkilökuntamme ovat valmiita kantamaan sen vastuun, joka tarvitaan asiakkaidemme luottamuksen palauttamiseksi. Henkilökuntamme kiinnostus myös tässä suhteessa on ollut tavattoman luottamusta herättävää.

Olen iloinen, että olemme nopeasti reagoineet kriisiin ja sopeuttaneet toiminnan muuttuneeseen markkinatilanteeseen. Huolimatta tietyistä optimismin merkeistä on edelleen vaikeaa arvioida markkinoiden kehitystä eteenpäin. Aiomme jatkossa keskittyä siihen mihin voimme vaikuttaa tänä haastavana aikana: myydä matkaelämyksiä ja rahtipalveluja, palvella asiakkaitamme, turvata henkilöstömme terveys, harjoittaa toimintaamme niin tehokkaasti kuin mahdollista, turvata taloudellinen kestävyytemme ja ajaa uudisrakennustamme eteenpäin.

Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto supistui 57,0 prosentilla ja oli 97,5 miljoonaa euroa jaksolla 1. tammikuuta - 30. kesäkuuta 2020 (227,0 Meur 1. tammikuuta - 30. kesäkuuta 2019). Liiketulos oli -27,4 miljoonaa euroa (-8,8 Meur).

Matkustajatoiminnan tuotot vähenivät 62,3 prosentilla ja olivat 76,0 miljoonaa euroa (201,7 Meur), samalla kun rahtitoiminnan tuotot olivat 20,7 miljoonaa euroa (24,0 Meur). Myyntikate oli 73,5 miljoonaa euroa (165,8 Meur). Käyttökulut vähenivät 35,4 prosentilla 104,9 miljoonaan euroon (162,3 Meur).

Toisella kvartaalilla 1. huhtikuuta - 30. kesäkuuta konsernin liikevaihto oli 22,6 miljoonaa euroa 2020 (131,1 Meur 1. huhtikuuta - 30. kesäkuuta 2019). Liiketulos oli -5,9 miljoonaa euroa (5,4 Meur).

Matkustajatoiminnan tuotot vähenivät toisella kvartaalilla 89,2 prosentilla ja olivat 12,8 miljoonaa euroa (118,8 Meur), samalla kun rahtitoiminnan tuotot olivat 9,4 miljoonaa euroa (11,7 Meur). Myyntikate oli 18,6 miljoonaa euroa (95,6 Meur). Käyttökulut vähenivät 60,4 prosentilla 33,4 miljoonaan euroon (84,2 Meur).

Liikenne ja markkinat

Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella pohjoisella Itämerellä. Alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin 2019, kuitenkin niin, että alukset, jotka tavallisesti liikennöivät Helsingin ja Tukholman välillä, olivat osittain uusilla reiteillä rajoitetuin aikatauluin. Toisen kvartaalin aikana useat alukset ovat kokonaan tai osittain seisoneet satamissa Covid-19 -pandemian takia. Jakson 19. maaliskuuta - 18. kesäkuuta aikana on harjoitettu pääasiassa ainoastaan rahtiliikennettä viranomaispäätösten takia. Matkustajaliikenteen kapasiteettia on rajoitettu sen jälkeen, kun se aloitettiin uudelleen.

Matkustajamäärä Viking Linen aluksilla oli raportointikauden aikana 998 483 matkustajaa (2 772 427). Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli 27,0 % (31,4 %).

Viking Linen rahtimäärät olivat 62 409 yksikkökuormaa (69 030). Konsernin rahtimarkkinaosuus oli 17,1 % (19,0 %). Kuljetettujen henkilöautojen markkinaosuus oli 24,1 % (30,6 %)

Investoinnit ja rahoitus

Konsernin investoinnit olivat 9,3 miljoonaa euroa (27,0 Meur), mistä 3,9 miljoonaa euroa (22,2 Meur) koskee pääasiassa ennakkomaksuja rakenteilla olevasta aluksesta. Konsernin investoinnit yhteensä olivat 9,5 prosenttia liikevaihdosta (11,9 %).

Uuden aluksemme Viking Gloryn rakentaminen edistyy Kiinassa. Aluksen toimituksen arvioidaan tapahtuvan vuoden 2021 toisella vuosipuoliskolla.

30. kesäkuuta 2020 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 88,3 miljoonaa euroa (111,8 Meur). Omavaraisuusaste oli 49,3 %, kun se oli 46,3 % edellisenä vuonna.

Konsernin rahavarat olivat kesäkuun lopussa 30,7 miljoonaa euroa (51,3 Meur). Myönnetyt käyttämättömät luottolimiitit konsernissa olivat 10,4 miljoonaa euroa 30. kesäkuuta 2020 (15,1 Meur). Näistä 5,0 miljoonaa euroa myönnettiin toisen kvartaalin aikana. Liiketoiminnan nettorahavirta oli -20,2 miljoonaa euroa (9,4 Meur).

Investointien nettorahavirta oli -8,8 miljoonaa euroa (-25,0 Meur) ja rahoituksen nettorahavirta oli -3,0 miljoonaa euroa (-5,1 Meur).

Viking Linella on vahva tase ja omavaraisuusaste, vallitsevien olosuhteiden aikana konsernin maksuvalmiutta pitää kuitenkin vahvistaa. Maksuvalmiuden vahvistamiseksi ja konsernin tulevaisuuden turvaamiseksi Covid-19 -pandemian jatkuessa pitkään Viking Line on jatkanut neuvotteluja lisärahoituksesta. Tarkoituksena on käyttää niitä valtiontakauksia, jotka eduskunta on hyväksynyt lisätalousarviossaan ja jotka on annettu varustamoelinkeinon käytettäväksi Suomen hallituksen toisessa lisätalousarviossa vuodelle 2020. Likviditeettiä voidaan vahvistaa myös pääomaa lisäämällä omistajilta tai varoja myymällä.

Viking Line Abp on sopinut Finnvera Oyj:n ja Suomen Vientiluotto Oy:n kanssa kauden 1.7.2020-1.2.2021 aikana erääntyvien 14,9 miljoonan euron lainalyhennysten lykkäyksestä. Lyhennykset erääntyvät viimeistään 10. tammikuuta 2025 samanaikaisesti lainan viimeisen lyhennyksen kanssa. Lykätyt lyhennykset voidaan maksaa etukäteen ja lainan korko ja maturiteetti säilytetään muuttumattomana. Osingonjako lainan maturiteetin aikana edellyttää, että lykätyt lyhennykset maksetaan.

Osa konsernin lainasopimuksista sisältää markkinaehtoisia lainakovenantteja. Sopimusehdot on täytetty raportointijakson aikana. Yhtiö on neuvotellut kovenanttiehtojen soveltamisesta nykyisten rahoittajien kanssa. Konsernille on myönnetty ajallisesti rajoitettu poikkeus niistä ehdoista, jotka tullaan todennäköisesti rikkomaan kolmannen kvartaalin aikana, niiden lainojen osalta, jotka on jo nostettu.

Viking Linella on sitova lupaus 152,0 miljoonan euron lainasta laivatilauksen rahoittamiseksi. Lainan nostoajankohtaa on pidennetty. Niiden kovenanttiehtojen soveltamisesta, jotka tullaan todennäköisesti rikkomaan kolmannen kvartaalin aikana, käydään neuvotteluja. Yhtiöllä on pankkitakaus maksettujen 38,8 miljoonan euron ennakkomaksujen sekä korkojen palautuksen vakuudeksi siinä tapauksessa, että laivanrakennussopimus irtisanottaisiin.

Organisaatio ja henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 1 802 henkilöä (2 572), joista emoyhtiössä 1 249 (1 943). Maissa työskenteli 444 henkilöä (592) ja merellä 1 358 henkilöä (1 980).

Konsernin oman henkilökunnan lisäksi Viking XPRS miehitettiin keskimäärin 158 (238) vuokratyönantajan palveluksessa olevalla henkilöllä.

Henkilöstön määrä 2020 on huomattavasti alhaisempi kuin 2019 koska suuri osa henkilökunnasta on ollut lomautettuna toisen kvartaalin aikana.

Riskitekijöitä

Covid-19 -pandemia on vaikuttanut Viking Linen tulokseen ja maksuvalmiuteen huomattavasti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja negatiivinen vaikutus jatkuu merkittävän aikaa.

Epävarmuus viranomaisten ...

Författare Viking Line Abp

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.