Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-21

Viking Line Abp: Viking Line: Toimintakatsaus ajalta tammikuu - syyskuu 2020

Viking Line Abp             TOIMINTAKATSAUS              21.10.2020, klo 09.00

Covid-19 -pandemian seuraukset heikentävät Viking Linen tulosta

Tammikuu-syyskuu 2020 (tammikuu-syyskuu 2019)

  • Liikevaihto oli 154,2 miljoonaa euroa (380,8 Meur).
  • Liiketoiminnan muut tuotot olivat 16,7 miljoonaa euroa (0,2 Meur).
  • Liiketulos oli -35,2 miljoonaa euroa (17,5 Meur).
  • Rahoitustuotot ja -kulut olivat -3,1 miljoonaa euroa (-3,6 Meur).
  • Tulos ennen veroja oli -38,3 miljoonaa euroa (13,9 Meur).
  • Tulos verojen jälkeen oli -30,8 miljoonaa euroa (11,1 Meur).
  • Tulosennuste muuttumaton: Koko toimintavuoden 2020 tulos tulee olemaan negatiivinen.

Kolmas kvartaali 2020 (kolmas kvartaali 2019)

  • Liikevaihto oli 56,6 miljoonaa euroa (153,8 Meur).
  • Liiketulos oli -7,8 miljoonaa euroa (26,2 Meur).

Meneillään oleva Covid-19 -pandemia on heikentänyt vakavasti konsernin toimintaedellytyksiä. Kolmannen kvartaalin tulos, joka tavallisesti tuottaa suurimman osan vuoden tuloksesta, oli tappiollinen ja täten huomattavasti paljon huonompi 2020 kuin aikaisempina vuosina Covid-19 -pandemian takia. Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut vähenivät jakson aikana. Suuri osa henkilökunnasta Suomessa on lomautettu. Ruotsissa ja Virossa on käytetty lyhytaikaislomautuksia. Myös kulut tavaroista ja palveluista sekä liiketoiminnan muut kulut vähenivät.

Toimitusjohtaja Jan Hanses kommentoi

Ennalta aavistamaton ulkopuolinen maailmanlaajuinen pandemia on vaikuttanut osavuositulokseen tuntuvasti. Pandemia on edelleen vaikuttanut yksilöihin, yrityksiin ja markkinoihin kolmannen vuosineljänneksen aikana. Vuoden kolmas kvartaali alkoi heinäkuussa pitkälti matkustusrajoitusten vapauttamisella liikennöintialueellamme. Ainoastaan matkustusrajoitukset Ruotsista Suomeen olivat jäljellä, valitettavasti huomattavan negatiivisin vaikutuksin konsernille. Tästä huolimatta konsernin kaikki alukset liikennöivät heinä- ja elokuun aikana. Helsingin ja Tukholman välinen liikenne oli edelleen suljettu ja linjan alukset liikennöivät Helsingin ja Tallinnan välillä sekä uudella risteilyreitillä Helsingin, Maarianhaminan ja Tallinnan välillä.

Liikenne vaikeutui olennaisesti elokuun toisella viikolla, kun Suomen viranomaiset julkistivat suunnitelmansa ankarimmista karanteenisäännöistä ensisijaisesti Ruotsista Suomeen tuleville. Säännöt vaihtelivat elokuun aikana ja syyskuussa maahantuloa vapautettiin niin, että matkustus Ruotsista sallittiin. Tätä jatkui kuitenkin vain kaksi viikkoa, jonka jälkeen rajoitukset palautettiin. Tämä osittain epäselvä ja epäjohdonmukainen viranomaisten viestintä koetteli matkustusta ja myyntiä olennaisesti elokuun puolivälistä alkaen. Syyskuun lopulla oli varaustilanteessa pieni positiivinen poikkeama mutta se poistettiin uudelleen käyttöönotetuilla matkustusrajoituksilla. Toiminnan rajoituksista huolimatta olemme ylläpitäneet matkustaja- ja rahtiliikennettä maidemme välillä katkeamattomasti ja siten turvanneet liikennemallin, joka on jatkunut yli puoli vuosisataa ja jatkuu edelleen.

Kolmannen kvartaalin aikana kustannusten sopeuttamista jatkettiin. Elo- ja syyskuun aikana toteutettiin MBL-neuvottelut Ruotsissa ja yhteistoimintaneuvottelut Suomessa tarkoituksena maissa olevan henkilöstön ja konsernin Ruotsissa rekisteröidyn Viking Cinderellan henkilöstön toiminnan tehostaminen. Henkilöstömme on kantanut painavaa taakkaa lomautuksien ja vähennysten muodossa, joita on ollut kaikissa konsernin toimintamaissa. Lomautukset ovat olleet niin osa-aikaisia kuin suurelta osin kokoaikaisia. Henkilöstön kiinnostus on ollut ihailtavaa, kun työtilaisuuksia on valmisteltu. Arvostan paljon heidän voimakkaita ponnistelujaan tänä vaikeana aikana.

Maksuvalmiutemme on ollut kireä kolmannen kvartaalin lopussa. Neuvottelut rahoittajiemme kanssa jatkuivat kolmannen kvartaalin aikana ja 15. lokakuuta valtioneuvosto myönsi valtion takaukset yhteensä 38,7 miljoonan euron lisälainalle, mikä tullaan osittain nostamaan seuraavan kuukauden aikana ja joka turvaa maksuvalmiutemme.

Taficom on aloittanut hankintamenettelyn, joka koskee julkista liikennevelvoitetta linjoillamme Turku-Maarianhamina-Tukholma, Maarianhamina-Kapellskär ja Helsinki-Tallinna. Viking Line aikoo osallistua hankintamenettelyyn.Varmistaaksemme turvalliset rutiinit poikkeusoloissa ja vahvistaaksemme matkustajiemme luottamusta liikenteeseemme myös Covid-19 -pandemian aikana Viking Line sai ensimmäisenä varustamona maailmassa luokituslaitoksen Det Norske Veritas Germanischer Lloydin verifioinnin, joka koskee laivaston kaikkia seitsemää alusta sekä toimintaa kuudessa terminaalissa. Verifiointi vahvistaa kykyämme käsitellä ja ehkäistä tartunnanvaaraa mukaan lukien Covid-19.

Toimet tartuntojen ehkäisemiseksi ovat toimineet tehokkaasti ja mittauksemme osoittaa, että asiakkaamme käsittävät ne positiivisiksi. On kuitenkin ajan kysymys koska kysyntä markkinoillamme voidaan asteittain rakentaa uudelleen. Viking Line ja henkilökuntamme ovat valmiita kantamaan sen vastuun, joka tarvitaan asiakkaidemme luottamuksen palauttamiseksi. Henkilökuntamme kiinnostus myös tässä suhteessa on ollut tavattoman luottamusta herättävää.

Reagoimme nopeasti kriisiin ja sopeutimme toiminnan muuttuneeseen markkinatilanteeseen. Markkinoiden kehitystä on edelleen vaikeaa arvioida ja kestää kauan ennen kuin näemme toipumista. Aiomme jatkossa keskittyä siihen mihin voimme vaikuttaa tänä haastavana aikana: myydä matkaelämyksiä ja rahtipalveluja, palvella asiakkaitamme, turvata henkilöstömme terveys, harjoittaa toimintaamme niin tehokkaasti kuin mahdollista, turvata taloudellinen kestävyytemme ja ajaa uudisrakennustamme eteenpäin.

Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto supistui 59,5 prosentilla ja oli 154,2 miljoonaa euroa jaksolla 1. tammikuuta-30. syyskuuta 2020 (380,8 Meur 1. tammikuuta-30. syyskuuta 2019). Liiketulos oli -35,2 miljoonaa euroa (17,5 Meur).

Matkustajatoiminnan tuotot vähenivät 64,3 prosentilla ja olivat 123,2 miljoonaa euroa (344,7 Meur), samalla kun rahtitoiminnan tuotot olivat 29,7 miljoonaa euroa (34,3 Meur). Myyntikate oli 114,9 miljoonaa euroa (279,6 Meur). Käyttökulut vähenivät 39,0 prosentilla 148,7 miljoonaan euroon (243,8 Meur).

Kolmannella kvartaalilla 1. heinäkuuta-30. syyskuuta 2020 konsernin liikevaihto oli 56,6 miljoonaa euroa (153,8 Meur 1. heinäkuuta-30. syyskuuta 2019). Liiketulos oli -7,8 miljoonaa euroa (26,2 Meur).

Matkustajatoiminnan tuotot vähenivät kolmannella kvartaalilla 67,0 prosentilla ja olivat 47,2 miljoonaa euroa (142,9 Meur), samalla kun rahtitoiminnan tuotot olivat 9,0 miljoonaa euroa (10,3 Meur). Myyntikate oli 41,3 miljoonaa euroa (113,8 Meur). Käyttökulut vähenivät 46,3 prosentilla 43,8 miljoonaan euroon (81,6 Meur).

Liikenne ja markkinat

Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella pohjoisella Itämerellä. Alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin 2019, kuitenkin niin, että alukset, jotka tavallisesti liikennöivät Helsingin ja Tukholman välillä, olivat osittain uusilla reiteillä rajoitetuin aikatauluin. Jakson aikana useat alukset ovat kokonaan tai osittain seisoneet satamissa Covid-19 -pandemian takia. Jakson 19. maaliskuuta - 18. kesäkuuta aikana on harjoitettu pääasiassa ainoastaan rahtiliikennettä viranomaispäätösten takia. Matkustajaliikenteen kapasiteettia on rajoitettu sen jälkeen, kun se aloitettiin uudelleen. Amorella ajoi karille 20. syyskuuta Ahvenanmaan saaristossa. Karilleajo ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Gabriella korvasi aluksen linjalla Turku-Maarianhamina/Långnäs-Tukholma.

Matkustajamäärä Viking Linen aluksilla oli raportointikauden aikana 1 642 179 matkustajaa (4 897 632). Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli arviolta 26,5 % (32,6 %).

Viking Linen rahtimäärät olivat 93 040 yksikkökuormaa (100 026). Konsernin rahtimarkkinaosuus oli arviolta 17,0 % (18,3 %). Kuljetettujen henkilöautojen markkinaosuus oli arviolta 26,4 % (32,6 %)

Investoinnit ja rahoitus

Konsernin investoinnit olivat 11,7 miljoonaa euroa (26,8 Meur), mistä 5,3 miljoonaa euroa (22,1 Meur) koskee investointeja rakenteilla olevaan alukseen. Konsernin investoinnit yhteensä olivat 7,6 prosenttia liikevaihdosta (7,0 %).

30. syyskuuta 2020 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 75,7 miljoonaa euroa (104,3 Meur). Omavaraisuusaste oli 48,9 %, kun se oli 50,6 % edellisenä vuonna.

Konsernin rahavarat olivat syyskuun lopussa 28,6 miljoonaa euroa (57,6 Meur). Myönnetyt käyttämättömät luottolimiitit konsernissa olivat 0,8 miljoonaa euroa 30. syyskuuta 2020 (15,1 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli -24,1 miljoonaa euroa (25,0 Meur).

Investointien nettorahavirta oli -11,2 miljoonaa euroa (-26,3 Meur) ja rahoituksen nettorahavirta oli -1,1 miljoonaa euroa (-2,8 Meur).

Valtioneuvosto on 15. lokakuuta 2020 hyväksynyt valtion takaukset Viking Linen likviditeettilainoille enintään 38,7 miljoonaan euroon. Likviditeettilainoilla Viking Line aikoo turvata yhtiön maksuvalmiuden ja jatkaa siten taloudellisesti vakaata toimintaa koronakriisin seurauksena syntyneessä tilanteessa. Valtion takausten lisäksi liikepankit takaavat 4,3 miljoonaa euroa.

Viking Line sitoutuu olemaan jakamatta osinkoja tai suorittamatta muita varojenjakoa, kunnes takauksiin ja lainoihin liittyvät velvoitteet ovat kokonaan päättyneet.

Likviditeettiä voidaan vahvistaa myös pääomaa lisäämällä omistajilta tai varoja myymällä.

Viking Line Abp on sopinut 14. heinäkuuta 2020 Finnvera Oyj:n ja Suomen Vientiluotto Oy:n kanssa kauden 1.7.2020-1.2.2021 aikana erääntyvien 14,9 miljoonan euron lainalyhennysten lykkäyksestä. Lyhennykset erääntyvät viimeistään 10. tammikuuta 2025 samanaikaisesti lainan viimeisen lyhennyksen kanssa. Lykätyt lyhennykset voidaan maksaa etukäteen ja lainan korko ja maturiteetti säilytetään muuttumattomana. Osingonjako lainan maturiteetin aikana edellyttää, että lykätyt lyhennykset maksetaan.

Osa konsernin lainasopimuksista sisältää markkinaehtoisia lainakovenantteja. Konsernille on myönnetty ajallisesti rajoitettu poikkeus niistä ehdoista, jotka rikottiin kolmannen kvartaalin aikana, niiden lainojen osalta, jotka on jo nostettu.

Viking Linella on sitova lupaus 152,0 miljoonan euron lainasta laivatilauksen rahoittamiseksi. Lainan nostoajankohtaa on pidennetty. Kovenanttiehtojen soveltamisesta käydään neuvotteluja.Yhtiöllä on pankkitakaus maksettujen 38,8 miljoonan euron ennakkomaksujen sekä korkojen palautuksen vakuudeksi siinä tapauksessa, että laivanrakennussopimus irtisanottaisiin.

Organisaatio ja henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 1 767 henkilöä (2 674), joista emoyhtiössä 1 228 (2 025). Maissa työskenteli 418 henkilöä (603) ja merellä 1 349 henkilöä (2 071).

Konsernin oman henkilökunnan lisäksi Viking XPRS miehitettiin keskimäärin 161 (244) vuokratyönantajan palveluksessa olevalla henkilöllä.

Henkilöstön määrä 2020 on huomattavasti alhaisempi kuin 2019 koska suuri osa henkilökunnasta on ollut lomautettuna jakson aikana. Yhteistoimintaneuvottelut aloitettiin syyskuussa koskien konsernin maissa olevaa henkilöstöä sekä Viking Cinderellan merihenkilöstöä. Suunnitellut toimenpiteet voivat johtaa henkilöstön osa-aikaistamiseen, lomauttamiseen tai irtisanomiseen ja ne koskevat noin 120 maissa työskentelevää henkilöä ja noin 80 merillä työskentelevää henkilöä.

Riskitekijöitä

Covid-19 -pandemia on vaikuttanut Viking Linen tulokseen ja maksuvalmiuteen huomattavasti jakson aikana ja negatiivinen vaikutus jatkuu merkittävän aikaa.

Epävarmuus viranomaisten vaatimuksista ja matkustajaliikenteen rajoituksista sekä markkinoiden kysynnästä tulee vaikuttamaan Viking Linen toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Konsernin lainat on sidottu lainaehtoihin, jotka sisältävät vaatimuksia kannattavuudesta,...

Författare Viking Line Abp

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.