Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-06-05

Viking Supply Ships AB: Årsstämma 2018 i Viking Supply Ships AB (publ)

Pressmeddelande

Vid årsstämman i Viking Supply Ships AB (publ) den 30 maj 2018
beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning
skulle utgå till aktieägarna utan att samtliga till årsstämmans
förfogande stående vinstmedel skall balanseras i ny räkning.

Koncernens och moderbolagets resultaträkningar för räkenskapsåret 1
januari - 31 december 2017 samt balansräkningar per 31 december 2017
fastställdes. Styrelseledamöterna, den verkställande direktören samt
den tidigare verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2017.

Till styrelseledamöter omvaldes Bengt A. Rem, Folke Patriksson, Erik
Borgen, Håkan Larsson och Magnus Sonnorp som ordinarie
styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Christer Lindgren representerar liksom tidigare SEKO Sjöfolk i
styrelsen. Till styrelsens ordförande omvaldes Bengt A. Rem och till
vice ordförande omvaldes Folke Patriksson.

Till revisor i bolaget valdes, i enlighet med valberedningens förslag,
revisionsbolaget Rödl & Partner Nordic AB, med en mandattid till och
med årsstämman 2019. Den auktoriserade revisorn Mathias Racz kommer
att vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 300 000 SEK
till ordföranden och med 200 000 SEK till var och en av de övriga
stämmovalda ledamöterna. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt
godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
bolaget skall ha en valberedning bestående av fyra personer.
Ledamöterna skall utgöras av representanter för var och en av de tre
största aktieägarna eller ägargrupperna vid sista dagen för handel i
augusti 2018 samt styrelsens ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i
enlighet med styrelsens förslag.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Trond Myklebust, CEO, tfn. +47 95 70 31 78, e-post
trond.myklebust@vikingsupply.com

Morten G. Aggvin, IR & Treasury Director, tfn. +47 41 04 71 25, e-post
ir@vikingsupply.com

Viking Supply Ships AB (publ) är moderbolag i en svensk rederikoncern
med säte i Göteborg. Koncernen bedriver sin verksamhet i fyra
segment: Anchor Handling Tug Supply fartyg (AHTS), Platform Supply
Vessels (PSV), Services samt Ship Management. Verksamheten är
fokuserad inom offshore och isbrytning primärt i Arktiska samt
subarktiska områden. Koncernen har ca 400 anställda och omsättningen
för 2017 uppgick till 331 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ
OMX Stockholm, segment Small Cap. www.vikingsupply.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/viking-supply-ships-ab/r/arsstamma-2018-i-viki...
http://mb.cision.com/Main/509/2534955/854912.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.