Du är här

2017-09-25

Viking Supply Ships AB: Nyemission i Viking Supply Ships AB för att säkerställa ökad likviditet

Pressmeddelande

25 september 2017

Viking Supply Ships A/S ("dotterbolaget"), som är ett helägt
dotterbolag till Viking Supply Ships AB ("bolaget"), klarar inte att
uppfylla kovenanter som regleras i avtal med finansieringsbankerna.
På grund av den för närvarande svaga marknadssituationen, har
dotterbolaget brutit mot rullande tolvmånaders EBITDA, vilken skall
vara positiv, såväl som den kovenant som reglerar miniminivå på
likviditeten, vilken inte någon gång får understiga 7 MUSD.
Dotterbolaget för dialog med finansieringsbankerna med syfte att
finna en lösning på den nuvarande situationen. En nyckelfaktor i en
lösning är att dotterbolaget behöver ett kapitaltillskott, så att
villkor i låneavtalen uppfylls, och att ett tillräckligt
rörelsekapital säkerställs.

Bolagets styrelse har för avsikt att inom kort kalla till en extra
bolagsstämma, där styrelsen kommer att föreslå en nyemission i
bolaget på ca 120 MSEK. Nyemissionen förväntas bli genomförd under
det fjärde kvartalet 2017, och den extra bolagsstämman förväntas
hållas i Göteborg i början av november 2017.

Bolagets majoritetsägare Kistefos, som för närvarande innehar 75,3 %
av aktierna och 71,2 % av rösterna i bolaget, har meddelat att man
kommer att rösta för en nyemission på den extra bolagsstämman, och
att man avser att teckna sin andel av de nyemitterade aktierna
pro-rata, samt att man garanterar att teckna återstående aktier i
nyemissionen (i den mån de inte tecknas av övriga aktieägare).

Bolaget avser att återinvestera emissionslikviden i dotterbolaget,
villkorat av att vissa villkor uppfylls av finansieringsbankerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulrik Hegelund, CFO, tfn. +45 41 77 83 97, e-post
ulrik.hegelund@vikingsupply.com

Morten G. Aggvin, IR & Treasury Director, tfn: +47 41 04 71 25, e-post
mga@vikingsupply.com.

Viking Supply Ships AB är moderbolag i en svensk rederikoncern med
huvudkontor i Göteborg. Koncernen bedriver sin verksamhet i fyra
segment: Anchor Handling Tug Supply fartyg (AHTS), Platform Supply
Vessels (PSV), Services samt Ship Management. Verksamheten är
fokuserad inom offshore och isbrytning primärt i Arktiska samt
subarktiska områden. Koncernen har ca 400 anställda och omsättningen
för 2016 uppgick till 760 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq
Stockholm, segment Small Cap. www.vikingsupply.com.

Denna information är sådan information som Viking Supply Ships AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 september 2017 kl. 08:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/viking-supply-ships-ab/r/nyemission-i-viking-s...
http://mb.cision.com/Main/509/2352945/726735.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.