Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

Viking Supply Ships AB: Viking Supply Ships AB (Publ) Delårsrapport Januari-September 2019

Pressmeddelande

7 november 2019

Koncernens resultat för det tredje kvartalet 2019 förbättrades med 146
MSEK jämfört med motsvarande period föregående år, och uppgick till
33 MSEK (fg år -113 MSEK exklusive nedskrivningar och
realisationsresultat från fartygsförsäljningar). Intäkterna ökade
under kvartalet, både jämfört med föregående kvartal och motsvarande
kvartal 2018, och uppgick till 159 MSEK (72). EBITDA för kvarvarande
verksamhet uppgick till 67 MSEK (fg år -19 MSEK exklusive
realisationsresultat från fartygsförsäljningar).

TREDJE KVARTALET 2019

· Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 159 MSEK
(72)

· Resultat före kapitalkostnader för kvarvarande verksamhet, EBITDA,
uppgick till 67 MSEK (2 476),

· Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till
33 MSEK (2 227)

· Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet per aktie
uppgick till 3,5 SEK (238,7)

JANUARI-SEPTEMBER 2019

· Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 348 MSEK
(248)

· Resultat före kapitalkostnader för kvarvarande verksamhet, EBITDA,
uppgick till 51 MSEK (2 433),

· Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till
-3 MSEK (1 874)

· Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet per aktie
uppgick till -0,3 SEK (206,9)

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER DET TREDJE KVARTALET 2019

· EBITDA för det tredje kvartalet för kvarvarande verksamhet uppgick
till 67 MSEK (2 476).

· De genomsnittliga dagsraterna under det tredje kvartalet 2019
uppgick till 39 300 USD (27 100), medan genomsnittlig utnyttjandegrad
uppgick till 89 % (56).

· Loke Viking har sedan mitten av maj gått på ett medellångt
kontrakt för Gazprom i Pechora Sea. Kontraktet har successivt
förlängts, och den fasta delen löper till mitten av december med
option till förlängning med ytterligare en månad till mitten av
januari. Njord Viking och Brage Viking har under större delen av
kvartalet gått på ett medellångt kontrakt för Shell UK, men återvände
till spotmarknaden i mitten av september.

· Odin Viking avyttrades under det tredje kvartalet för en
köpeskilling om 43 MSEK utan nämnvärd resultatpåverkan. Då fartyget
var obelånat har köpeskillingen i sin helhet bidragit att stärka
koncernens likviditet.

· Koncernen tecknade under det tredje kvartalet avtal om
kommersiellt- och ship management på ett nybyggt stort PSV fartyg.
Fartyget opereras av Viking Supply Ships sedan början av september.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV DET TREDJE KVARTALET 2019

· Efter utgången av kvartalet ingick koncernen, i delägarskap med
fonder som förvaltas av Borealis Maritime, avtal om att köpa två
isklassade PSV fartyg som är under nybyggnation. I tillägg till
delägarskapet har koncernen, av Borealis Maritime, tilldelats fullt
kommersiellt och operationellt management på fartygen. Leverans från
varvet beräknas ske i Q4 2020 respektive Q1 2021.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Trond Myklebust, VD, tfn +47 95 70 31 78 e-mail
trond.myklebust@vikingsupply.com

Morten G. Aggvin, CFO, tfn +47 41 04 71 25, e-mail
morten.aggvin@vikingsupply.com (mga@vikingsupply.com)

Viking Supply Ships AB är ett världsledande bolag inom offshore- och
isbrytartjänster, med verksamhet huvudsakligen i de arktiska och
sub-arktiska områdena. Bolaget utför även verksamheten och
hanteringen av de fem isbrytare som ägs av den svenska staten
(Sjöfartsverket). Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm,
segment Small Cap. www.vikingsupply.com.

Denna information är sådan information som Viking Supply Ships AB är
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 7 november 2019 08:30
CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/viking-supply-ships-ab/r/viking-supply-ships-...
https://mb.cision.com/Main/509/2955531/1136925.pdf
https://mb.cision.com/Public/509/2955531/98c99087211ac7aa.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.