Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-08

Viking Supply Ships AB: Viking Supply Ships AB (publ) har mottagit ett beslut av Nasdaq Stockholms disciplinnämnd

Pressmeddelande

8 oktober 2018

Viking Supply Ships AB (publ) ("Bolaget") har mottagit ett beslut av
Nasdaq Stockholms Disciplinnämnd ("Börsen"), för brott att enligt
Börsens Regelverk inte ha offentliggjort Bolagets delårsrapport för
det tredje kvartalet 2017 inom föreskriven tidsfrist, samt för den
information som Bolaget då lämnade i samband med förändringar i den
finansiella kalendern.

Börsen gör gällande att Bolaget har brutit mot paragraf 3.3.3 i
Regelverket genom att inte offentliggöra sin delårsrapport för det
tredje kvartalen 2017 inom den föreskrivna tvåmånadersfristen, samt
mot punkten 3.3.16 i Regelverket genom att vid två tillfällen
senarelägga delårsrapportens offentliggörande utan att ta hänsyn till
kraven för ett sådant senareläggande. Disciplinnämnden ålägger
Bolaget att betala ett vite till Börsen motsvarande tre årsavgifter,
vilket motsvarar ca 600 TSEK.

Som tidigare meddelats, har bolaget under de senaste två åren slutfört
en mycket komplicerad omstruktureringsprocess som inbegripit bolagets
långivare, men även omfattat vissa åtaganden utanför balansräkningen.
Med bakgrund i de då rådande förutsättningarna, bedömdes det omöjligt
att i alla avseenden uppfylla Börsens krav utan att riskera väsentlig
påverkan på omstruktureringsprocessen.

Beslutet att avvika från Regelverket var nödvändigt för att
säkerställa fortsatt drift i Bolaget och minimera förlusterna för
Bolagets borgenärer, aktieägare, anställda och övriga intressenter. I
efterhand, beaktat den senaste finansiella utvecklingen i bolaget,
har beslutet visat sig vara korrekt då betydande värden tryggats för
Bolagets intressenter. Det kan ytterligare understrykas av att det
hade varit missvisande att publicera delårsrapporten som enligt
Regelverket i så fall skulle ha baserats på ett likvidationsscenario,
och inte på fortsatt drift, då Bolaget vid den tidpunkten inte hade
någon långfristig överenskommelse med långivarna, vilket hade
inneburit ett allvarligt vilseledande av marknaden.

Bolaget gör alltid sitt yttersta för att efterleva Börsens Regelverk,
och eftersträvar att ha en öppen och konstruktiv dialog med Börsen.
Ledningens och Styrelsens främsta prioritet kommer dock alltid att
vara att värna Bolagets intressenter i situationer som potentiellt
kan få stor påverkan på Bolaget, och vi är starkt oense med beslutet
som fattats av Nasdaq Stockholms Disciplinnämnd.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Trond Myklebust, VD, tfn +47 95 70 31 78 e-mail
trond.myklebust@vikingsupply.com

Morten G. Aggvin, Interim CFO tfn +47 41 04 71 25, e-mail
mga@vikingsupply.com

Viking Supply Ships AB är ett världsledande bolag inom offshore- och
isbrytartjänster, med verksamhet huvudsakligen i de arktiska och
sub-arktiska områdena. Bolaget utför även verksamheten och
hanteringen av de fem isbrytare som ägs av den svenska staten
(Sjöfartsverket). Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm,
segment Small Cap. www.vikingsupply.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/viking-supply-ships-ab/r/viking-supply-ships-a...
http://mb.cision.com/Main/509/2636855/922285.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.