Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-06

Viking Supply Ships AB: Viking Supply Ships ABs valberedning utsedd.

Pressmeddelande

Enligt beslut på årsstämman den 9 april 2015 ska Viking Supply Ships
ABs valberedning bestå av fyra ledamöter. De fyra ledamöterna ska
representera de tre röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna i
bolaget per den 30 september 2015 samt styrelsens ordförande.

I valberedningen inför årsstämman 2016 ingår: Christen Sveaas i sin
egenskap av styrelsens ordförande (tillika representant för Kistefos
AS/Viking Invest AS), Bengt A. Rem som representerar Kistefos
AS/Viking Invest AS, Lena Patriksson Keller som representerar Enneff
Rederi AB/Enneff Fastigheter AB/Enneff Intressenter AB samt Anders
Bladh som representerar Ribbskottet AB. Det kan noteras att
Ribbskottet AB inte är den tredje största ägaren/ägargruppen i
bolaget, men vissa aktieägare har valt att avstå från sin rätt att
utse representant till valberedningen.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman eller som önskar
lämna förslag till valberedningen kan skriftligen begära detta hos
bolaget. Sådan begäran sänds till IR & Treasury Director Morten G.
Aggvin som också utsetts till valberedningens sekreterare. Begäran
måste ha inkommit till bolaget senast den 1 februari 2016 eller i så
god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till
stämman.

Bolaget kommer att återkomma med datum för årsstämma i samband med
delårsrapporten för perioden januari - september 2015 som enligt
bolagets kalender offentliggörs den 12 november 2015 kl 08:30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Morten G. Aggvin, IR & Treasury Director, Viking Supply Ships AB, Box
11397, 40428 Göteborg, tfn: +47 41 04 71 25, mga@vikingsupply.com.

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i
Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till
Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har
dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på
offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden
samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och
kontinenten. Bolaget har totalt cirka 750 anställda och omsättningen
i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ
Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen
besök: www.vikingsupply.com

Viking Supply Ships AB är skyldig att göra denna information
offentliggöra enligt marknadslagen värdepappersmarknaden och / eller
lagen om handel med finansiella instrument (Sw: lagen om
värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella
instrument). Informationen lämnades för offentliggörande den 6
oktober 2015 19:00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/viking-supply-ships-ab/r/viking-supply-ships-a...
http://mb.cision.com/Main/509/9843027/427711.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.