Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-17

Viking Supply Ships AB: Viking Supply Ships ABs valberedning utsedd

Pressmeddelande

17 oktober 2019

Enligt beslut på årsstämman den 7 mars 2019 ska Viking Supply Ships
ABs valberedning bestå av fyra ledamöter. De fyra ledamöterna ska
representera de tre röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna i
bolaget per den 30 augusti 2019 samt styrelsens ordförande. Önskar
sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde största
ägaren eller ägargruppen osv, förutsatt att aktieägaren innehar minst
3 % av rösterna i bolaget. Om ingen av de tillfrågade aktieägarna
eller ägargrupperna, som innehar minst 3 % av rösterna i bolaget,
väljer att utse en ledamot till valberedningen skall valberedningen
bestå av tre ledamöter.

I valberedningen inför årsstämman 2020 ingår: Bengt A. Rem i sin
egenskap av styrelsens ordförande (tillika representant för Kistefos
AS/Viking Invest AS), Lena Patriksson Keller som representerar Enneff
Rederi AB/Enneff Fastigheter AB/Enneff Intressenter AB och Lars
Petter Utseth som representerar Kistefos AS/Viking Invest AS. Då
bolagets tredje största aktieägare avstått sin rätt att utse en
medlem till valberedningen, och ingen annan aktieägare per den 30
augusti 2019 innehade minst 3 % av rösterna i bolaget, kommer
valberedningen i enlighet med beslutet på årsstämman som hölls i mars
att bestå av tre ledamöter.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman eller som önskar
lämna förslag till valberedningen kan skriftligen begära detta hos
bolaget. Sådan begäran sänds till CFO Morten G. Aggvin som också
utsetts till valberedningens sekreterare. Begäran måste ha inkommit
till bolaget senast den 12 februari 2020 eller i så god tid att
ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.

Årsstämman kommer att hållas i Göteborg den 1 april 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Trond Myklebust, VD, tfn +47 95 70 31 78 e-mail
trond.myklebust@vikingsupply.com

Morten G. Aggvin, CFO tfn +47 41 04 71 25, e-mail mga@vikingsupply.com

Viking Supply Ships AB (publ) är moderbolag I en svensk rederikoncern
med säte i Göteborg. Koncernen bedriver verksamhet i fyra segment:
Anchor Handling Tug Supply Ships (AHTS), Platform Supply Vessels
(PSV), Services och Ship Management. Verksamheten är fokuserad på
offshore och isbrytning främst inom arktiska och subarktiska områden.
Koncernen har ca 400 anställda och omsättningen för 2017 uppgick till
331 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment
Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök:
www.vikingsupply.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/viking-supply-ships-ab/r/viking-supply-ships-...
https://mb.cision.com/Main/509/2934976/1125095.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.