Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-02

Vilhelmina Mineral: Kommuniké från extra bolagsstämma i Vilhelmina Mineral AB (publ) den 2 augusti 2018

KOMMUNIK FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VILHELMINA MINERAL AB (PUBL) DEN 2 AUGUSTI 2018

Vilhelmina Mineral AB (publ), org. nr 556832-3876, (nedan Bolaget) har den 2 augusti 2018 hållit extra bolagstämma i Stockholm. Nedan följer besluten i sammandrag.

Beslut om emission av teckningsoptioner
Stämman beslutade om emission av sammanlagt 1 miljon teckningsoptioner till nyckelpersoner inom Bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 100 000 kronor, i enlighet med villkor och handlingar på Bolagets hemsida. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna innebär detta en utspädning om 6,4 %. Beslutet biträddes av samtliga aktier som var företrädda vid stämman.

Beslut om vinstutdelning
Stämman beslutade om vinstutdelning att utgå med 1 öre per aktie i Bolaget. Utdelning ska ske i form av aktier i det nybildade helägda dotterbolaget NewCo 5001 Sweden AB (u.ä.t. Upgrade Mineral AB), org. nr 559165-0642 (Dotterbolaget), varvid en aktie i Bolaget berättigar till en aktie i Dotterbolaget. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdagen. Syftet med utdelningen är att skapa värde för aktieägarna i Bolaget genom att Dotterbolaget i ett senare skede kan användas för att förvärva intressanta utvecklingsprojekt inom ädelmetaller och andra mineraler.

Stockholm den 2 augusti 2018

För ytterligare information kontakta:

Peter Hjorth, verkställande direktör, Vilhelmina Mineral, tel. +46-725 38 25 25

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Vilhelmina Mineral Kommunike fran extra bolagsstamma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23744

Vilhelmina Mineral är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar bolaget Stekenjokk där mellan 1976 till 1988 bröt sammanlagt ca 7 miljoner ton malm. Enligt tidigare beräkning finns kvarvarande indikerad mineraltillgång om ca 7,4 miljoner ton med halter om 1,17% koppar, 3.01% zink och 47 g/ton Ag (vid cut-off halt 0,9% Cu). I Norge är bolaget delägare i Jomafältet där mellan 1972 till 1998 producerades ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1.5% koppar och 1.5% zink. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas innehålla ytterligare indikerad mineraltillgång om ca 5,7 miljoner ton med halter 1,55% koppar och 0,82% zink (vid cut-off halt 0,8% Cu).

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.