Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-29

Vincit Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021: Vahvaa kasvua liiketoiminnan jokaisella osa-alueella

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 29.7.2021 kello 9:00

Vincit Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2021 (tilintarkastamaton)

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

Vahvaa kasvua liiketoiminnan jokaisella osa-alueella

Vincitin ensimmäisen vuosipuoliskon 1.1.–30.6.2021 liikevaihto oli 30,7 (26,7) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 4,0 miljoonaa euroa eli 14,8 %. Kasvusta 82 % oli orgaanista ja 18 % yrityskaupoista johtuvaa. Liikevaihdon kasvu vertailukelpoisin valuuttakurssein oli 16,1 %. Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) oli 3,5 (3,3) miljoonaa euroa eli 11,4 (12,5) % liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto sisältää LaaS Company Oy:n osakkeiden myynnistä kesäkuulle kirjatun 0,8 miljoonan euron myyntivoiton.

Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä oli 583 (31.12.2020: 478). Luku ei sisällä 30.6.2021 osakkuusyhtiöksi muuttuneen LaaS Company Oy:n henkilöstöä (10 henkeä).

Tammi-kesäkuu 2021

 • Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 29,2 (25,7) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 3,1 (3,8) miljoonaa euroa.
 • Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 1,6 (1,2) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 0,4 (-0,5) miljoonaa euroa. Tuoteliiketoiminnan oikaistu liikevoitto sisältää LaaS Company Oy:n osakkeista kirjatun 0,8 miljoonan euron myyntivoiton.
 • Vincit Suomen liikevaihto oli 26,1 (23,4) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 2,5 (3,3) miljoonaa euroa.
 • Vincit USA:n liikevaihto oli 3,7 (2,9) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 0,6 (0,5) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,17 (0,14) euroa.
 • Tammikuussa allekirjoitimme Helsingin kaupungin kanssa sopimuksen digitaalisten kehittämishankkeiden asiantuntija- ja konsultointipalveluiden toimittamisesta yhdessä Sitowisen kanssa.
 • Helmikuussa allekirjoitimme jatkosopimuksen yhdysvaltalaisen data-analytiikkaan ja tietoturvaan erikoistuneen yrityksen kanssa ohjelmistokehityksen alihankintapalveluista.
 • Helmikuussa kerroimme uuden toimipisteen avaamisesta Kuopioon kevään 2021 aikana.
 • Maaliskuussa kerroimme ostavamme Vuria LLC:n liiketoiminnan ja samalla Vincitin operaatiot laajenivat Arizonaan.
 • Huhtikuussa tiedotimme jyväskyläläisen Bonsky Digital Oy:n koko osakekannan ostosta ja muutimme ohjeistuksen vuoden 2021 liikevaihdon kasvusta johtuen vahvasta orgaanisesta kasvusta, Vuria LLC:n liiketoimintakaupasta sekä Bonsky Digital Oy:n osakekannan ostosta.
 • Toukokuussa Vincit aloitti omien osakkeiden hankinnat.
 • Toukokuussa yhtiön hallitus nimesi Julius Mannin yhtiön toimitusjohtajaksi 1.8.2021 alkaen.
 • Kesäkuussa yhtiön ylimääräinen yhtiökokous nimitti yhtiön nykyisen toimitusjohtajan Mikko Kuitusen hallitukseen 1.8. alkaen. Hallitus oli etukäteen ilmoittanut, että tullessaan valituksi hallitukseen, Kuitunen tullaan valitsemaan hallituksen puheenjohtajaksi.
 • Kesäkuun lopussa Vincit myi merkittävän osan tytäryhtiöstään LaaS Company Oy:stä LaaS Company Oy:n johdolle ja henkilöstölle sekä strategisille sijoittajille. Osakkeiden kaupasta kirjattiin kesäkuun tulokseen 0,8 miljoonan euron myyntivoitto.

Ohjeistus vuodelle 2021 (päivitetty 29.4.2021)

Vuonna 2021 Vincitin liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan välillä 15 % ja 22 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2020 liikevaihtoon. Arvioidun liikevaihdon kasvun tärkeimmät ajurit tulevat olemaan henkilöstömäärän kasvu sekä onnistumiset yrityskauppojen integraatioissa. Oikaistun liikevoiton (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) arvioidaan olevan välillä 11 % ja 16 % liikevaihdosta.
Edelleen jatkuva koronapandemia lisää epävarmuutta markkinoilla, mutta se on myös lisännyt yritysten tarvetta kehittää toimintaansa, mikä tarjoaa kasvumahdollisuuksia digitaalisia palveluita tarjoaville toimijoille.

Avainluvut

Konserni

1 000 euroa1-6/20211-6/2020Muutos %1-12/2020
Liikevaihto30 71026 74514,8%52 356
Käyttökate (EBITDA)1)3 7963 6234,8%8 166
% liikevaihdosta12,4%13,5% 15,6%
Oikaistuliikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja)1)3 5143 3355,4%7 580
% liikevaihdosta11,4%12,5% 14,5%
Liikevoitto (EBIT)2 6542 5215,3%5 955
% liikevaihdosta8,6%9,4% 11,4%
Katsauskauden tulos2 0471 67222,4%4 367
     
Sijoitetun oman pääoman tuotto (ROI)1), %21,0%21,0% 24,5%
Oman pääoman tuotto (ROE)1), %17,7%16,6% 20,4%
Nettovelkaantumisaste, %-20,3%-33,3% -38,3%
Omavaraisuusaste, %67,3%66,0% 72,6%
Henkilöstönlukumäärä kauden lopussa583482 478
Osakekohtainen tulos, eur0,170,14 0,36

1) Yhtiö esittää vaihtoehtoiset tunnusluvut käyttökate (EBITDA), oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja), sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ja oman pääoman tuotto (ROE) kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä paremmin.

Toimitusjohtaja Mikko Kuitusen näkemys katsauskaudesta:

”Nousimme mainiolle kasvu-uralle vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Erityisesti orgaaninen kasvu oli vaikuttavaa. Palkkasimme katsauskauden aikana yli sata työntekijää, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Tämän myötä orgaaninen kasvu oli erinomaisella tasolla. Kuumana paahtanut rekrytointi vaikutti toki myös laskutusasteeseen, johon kohdistui merkittävää painetta, kun uusilla työntekijöillä kestää oma aikansa päästä laskutettavaan työhön kiinni. Tämä selittää pitkälti sitä, että kannattavuuden osalta jäi selkeästi parantamisen varaa.

Teimme katsauskaudella palveluliiketoiminnan puolella kaksi yritysjärjestelyä, joiden integraatio on sujunut pääsääntöisesti mallikkaasti. Bonskyn myötä olemme saaneet tarjoomaan terävyyttä ja rekryyn pöhinää Jyväskylän alueella. Vuria avasi Vincit USA:lle markkinan Arizonassa ja odotamme sieltä suunnalta hyvää kehitystä tulevaisuudessa. Järjestelyiden vaikutus liikevaihdon kasvuun näkyy kunnolla vasta jälkimmäiselle vuosipuoliskolla, koska ne saatiin maaliin vasta kesän kynnyksellä.

Kaksi sisään, yksi ulos. Järjestelimme myös tuoteliiketoimintoja ja teimme järjestelyn, jossa luovuimme LaaS (Leadership as a Service) -liiketoiminnan enemmistöomistuksesta, kun myimme osan yhtiöstä LaaSin johdolle, henkilöstölle sekä strategisille sijoittajille. Vaikka Vincit jäi LaaSin suurimmaksi yksittäiseksi omistajaksi, poistui järjestelyn myötä Vincitin tarve jatkorahoittaa LaaSia kun siirryimme omistajasta enemmän sijoittajan rooliin.

LaaS-järjestelyn myötä meillä on jatkossa enemmistöomistuksessa ainoastaan VincitEAM -liiketoiminta, joka on kehittynyt suunnitelman mukaan. VincitEAM -liiketoiminta on vakaalla alustalla ja hyvässä kasvuvauhdissa. Uusia asiakkaita on saatu mukavaa tahtia ja käyttöönottoja tapahtuu ympäri Suomen. VincitEAMin osalta on siinä määrin lupaava tilanne, että nyt on mainio hetki valmistautua seuraavaan kasvuvaiheeseen ja lähteä valmistelemaan liiketoiminnan kansainvälistämistä.

Korona on kiihdyttänyt monia transformaatioita. Digitalisaation kiihtymisen myötä Vincitille on ilmaantunut uusia runsaasti asiakkuuksia, joiden kanssa rakennamme digitaalisia asiakaspolkuja ja nykyisiin vaatimuksiin vastaavaa asiakaskokemusta. Myös paikkariippumattoman työntekemiseen liittyvä muutos on saanut vahvaa myötätuulta ihmisten jouduttua pakkoetätöihin. Sille ilmiölle on kuitenkin syntynyt vastavoimaksi ihmisten vahva yhteisöllisyyden kaipuu. Organisaatiot, jotka eivät ole yhteisöllisyyttä pystyneet ylläpitämään, ovat menettäneet läjäpäin osaavaa...

Författare GlobeNewswire