Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-15

Vindico Group: Bokslutskommuniké 2018

(Helåret 1 januari-31 december 2018, kvartalsrapport 4, 1 oktober-31
december 2018)

Helåret 2018

· Koncernens nettoomsättning minskade något jämfört med 2017 och
uppgick till 15 283 tkr (15 590 tkr).

· Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)
uppgick till - 2 986 tkr (- 5 010 tkr).

· Koncernens resultat efter skatt uppgick till - 4 184 tkr (-6 199
tkr).

· Kassaflödet under året uppgick till - 65 tkr.
Fjärde kvartalet 2018-10-01 - 2018-12-31

· Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med samma period 2017 och
uppgick till 4 836 tkr (3 949 tkr).

· Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)
uppgick till -71 tkr (- 2 135 tkr).

· Koncernens resultat efter skatt uppgick till - 399 tkr (-2 501
tkr).

Händelser under fjärde kvartalet

· Vindico ingår samarbete med klädkedja som även säljer kosmetika
och implementerar ButiksDNA i 150 butiker i Sverige

· Vindico ställer ut på säkerhetsmässan Skydd 2018 i Stockholm
· Vindico Safety AB och Vindico Development AB fusioneras in i
Vindico DNA Systems AB

· Aktieägarlån på 400 tkr lämnas till Vindico Group från störste
ägaren Jovitech Invest AB

· Aktieägarlån på 1 200 tkr lämnat till Vindico Group från störste
ägaren Jovitech Invest AB omvandlas till villkorat aktieägartillskott

Händelser efter periodens utgång

· Andreas Holmström anställs som försäljningschef i Vindico
Technology den 1 februari och ersätter Monika Johannesen som slutade
den 31 januari på egen begäran

· Mats Lundberg anställs som teknisk säljare på kontoret i Mölndal
från och med den 1januari

· Större drivmedelskedja gör testinstallation av ButiksDNA
VD har ordet

Försäljningen under fjärde kvartalet var högre än fjärde kvartalet
föregående år främst beroende på ökad försäljning inom affärsområdena
MärkDNA och Kamerabevakning. Sista kvartalet brukar
försäljningsmässigt vara Vindicos bästa kvartal, vilket det också
blev i år trots en vikande försäljningen av laddskåp. Tidigare år har
större order på laddskåp inkommit innan årsskiftet från kommunala
skolor, men dessa uteblev i år. Totalt sett kan konstateras att
bolaget är på väg åt rätt håll och nådde nästan målet med ett
positivt EBITDA för kvartalet.

Inom affärsområdet Kamerabevakning, som fortsatt är det största
affärsområdet, levererades en markradar till en kund i Göteborg. Det
är första gången som företaget säljer en sådan lösning. Vi har
anställt en ny teknisk säljare vars inledande främsta uppgift kommer
att vara att arbeta mot befintliga kunder som har behov av
uppgradering och översyn av sina kamerasystem.

Vi har fortsatt att leverera kamerabevakningslösningar till Göteborgs
Stad där några av kunderna är Gårdstensbostäder AB, Göteborgs
Parkerings AB och Liseberg AB.

Bolaget säljer även kameraövervakning till processindustri med kunder
som Akzo Nobel, Borealis och Nynäs.

Inom affärsområdet MärkDNA har arbetet under året fokuserats på
konceptet ButiksDNA, riktat till detaljhandeln. Konceptet består av
två delar:

- varumärkning med DNA av vissa stöldbegärliga produkter som stjäls av organiserade ligor och säljs vidare via hälare

- rån- och inbrottsspray med DNA som monteras i butikens problemområden och integreras med befintlig larminstallation.

Konceptet innebär återkommande affärer genom att sprayflaskor normalt
levereras till butikerna för varumärkning genom periodiska utskick
samt genom att sprayflaskor i spraysystem byts ut årligen.

Flera större affärskedjor har utvärderat konceptet med mycket gott
resultat i form av väsentligt färre stölder och minskat svinn och
utrullning i flera kedjor kommer att ske under 2019. Bland dessa
kedjor kan nämnas Axfood (Willys, Hemköp och Axfood Snabbgross) och
ICA. Ytterligare ett antal kedjor kommer att testa och utvärdera
konceptet i början på 2019 bland annat en större drivmedelskedja.

En mycket betydelsefull affär gjordes med en större klädkedja som även
säljer kosmetika och som nu har implementerat ButiksDNA i 150 butiker
i Sverige genom central märkning.

Inom affärsområdet laddskåp har bolaget fortsatt att sälja laddskåp
för datorer och surfplattor, säkerhetsklassade skåp samt datorvagnar
till framför allt kommunala skolor via återförsäljare som Atea.

Ett nytt laddskåp för cykelbatterier har tagits fram med en mer
ändamålsenlig design för placering i bland annat cykelgarage och
företagsreceptioner. Marknaden har börjat inse att det finns behov av
att cykelbatterier laddas på ett säkert sätt och intresse finns redan
från såväl fastighetsbolag som cykelbutiker.

Vi har under kvartalet inlett ett arbete för en nystart i det norska
hälftenägda bolaget UniSecure Norway AS i syfte att framför allt
lansera MärkDNA-koncept såsom ButiksDNA. Detta arbete är delvis
finansierat av VGR.

Jag ser fram emot ett spännande 2019 med framför allt en förväntat
kraftig ökning av omsättningen inom affärsområdet MärkDNA.

Carl Schneider, tf Koncernchef, Vindico Group AB (publ)

Uppgifter om bolaget

Bokslutskommuniké avges av verkställande direktören Carl Schneider
efter bemyndigande från styrelsen. Vindico Group AB (publ) har
organisationsnummer 556405-9367.

Adress, telefonnummer och hemsidor är:

Bergfotsgatan 3A

431 35 Mölndal

010-209 05 20

www.vindico.se

www.vindicogroup.se

Frågor beträffande rapporten besvaras av Carl Schneider, 0739-206901

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport Q1, 9 maj 2019

Halvårsrapport Q2, 20 augusti 2019

Delårsrapport Q3, 14 november 2019

Bokslutskommuniké samt delårsrapport Q4, 14 februari 2020

Mölndal den 15 februari 2019

Carl Schneider

Verkställande Direktör

Kort om Vindico Group AB (publ):
Vindico Group AB är en säkerhetskoncern där verksamheten drivs i
dotterbolaget Vindico Technology AB som marknadsför och säljer
fysiska säkerhetsprodukter och system. I sortimentet ingår produkter
och lösningar inom DNA-märkning, bland annat ButiksDNA och ByggDNA,
kameraövervakningssystem samt produkter för säker förvaring och
laddning av surfplattor, laptops, cykelbatterier och mobiltelefoner.
Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker direkt och via
återförsäljare. Vindico Group är listat på Spotlight Stock Market med
tickern VSEC.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vindico-group/r/bokslutskommunike-2018,c2742639
https://mb.cision.com/Main/11634/2742639/992271.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.