Du är här

2017-08-18

Vindico Group: Halvårsrapport för perioden 2017-01-01 - 2017-06-30

Rapportperioden 2017-04-01 - 2017-06-30

· Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med samma period 2016 och
uppgick till

4 175 tkr (2 669 tkr).
· Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)
uppgick till - 1 374 tkr (119 tkr).

· Koncernens resultat efter skatt uppgick till - 1 640 tkr (69 tkr).
· Resultat per aktie - 10,77 öre (0,64 öre).
Väsentliga händelser under perioden

· Monika Johannesen, tillträdde tjänsten som Försäljningschef i
Vindico Group AB den 1 april

· Marcus Bergström, tillträdde tjänsten som Servicechef i Vindico
Group AB den 2 maj

· AB Gothia Kameraövervakning namnändrades till Vindico Technology
AB

· En order på ca 500 tkr inkom till Vindico DNA Systems
· Vindico DNA Systems lanserade konceptet ButiksDNA i juni
· Vindico DNA Systems AB installerar ButiksDNA i sex Willys butiker
med start i maj

Väsentliga händelser efter perioden

· Vindico DNA Systems påbörjade installation av ButiksDNA i fem av
Kicks Kosmetikkedjas butiker i juli

· Ny säljare, David Svalfors, rekryterades till Stockholm med början
den 3 september.

Andra kvartalet 2017

Koncernens omsättning under andra kvartalet var högre än andra
kvartalet föregående år. Omsättningen för kvartalet uppgår till 4 175
tkr (2 669 tkr) framför allt beroende på att Vindico Technology ej
ingick i koncernen under jämförelseperioden.

Resultat efter skatt för kvartalet är - 1 640 tkr (69 tkr) vilket är
en försämring jämfört med samma kvartal föregående år främst beroende
på Goodwillavskrivningar på grund av förvärvet av Vindico Technology
AB samt ökade personalkostnader beroende på personalförändringar och
nyanställningar.

Försäljningen

Försäljningen ökade något under årets andra kvartal jämfört med
föregående kvartal beroende på en ökad försäljning i Vindico Safety
AB.

Koncernen fortsätter sitt strategiarbete genom att fokusera på
produktområdena säkerhetsteknik med SelectaDNA, kameraövervakning
samt säkra skåp med laddning för att därmed bli en mer komplett
säkerhetsleverantör.

Försäljningsarbetet och säljprocesser anpassas successivt till dagens
krav på marknaden med syfte att kunna tillfredsställa kundernas behov
av produkter, system, installation och service.

Monika Johannesen tillträdde som Försäljningschef i april och Marcus
Bergström tillträdde som Servicechef i maj. Båda anställdes i Vindico
Group AB och ingår i bolagets företagsledning med fokus på
försäljning av koncernens samtliga produktområden.

Genom dessa nyanställningar kommer koncernen att ha en
försäljningsorganisation som styrs från kontoret i Stockholm, vilket
bedöms vara den viktigaste lokala marknaden.

Vindico DNA Systems AB

I juni lanserade bolaget konceptet ButiksDNA för detaljhandeln.
Konceptet bygger på bolagets erfarenheter och dokumenterade resultat
av användandet av säkerhetsteknik med DNA inom detaljhandeln. I
samband med lanseringen påbörjades större pilotprojekt med ButiksDNA
i kedjebutiker som Willys AB och Kicks Kosmetikkedja AB. Utöver det
pågår flera mindre pilotprojekt i olika handelsområden i
storstadsområden i Sverige.

Bolaget har även fått en order på Märk-DNA på ca 500 tkr.

Kunskapen om förebyggande säkerhetsteknik med DNA ökar vilket får till
följd att försäljningsprocesserna nu resulterar i snabbare avslut och
därmed förväntas en försäljningsökning under kommande kvartal.

Vindico Safety AB

Vindico Safetys successiva försäljningsökning är stabil. Behovet av
säkerhetsklassade skåp för säker förvaring och laddning av
datorsäkerhetsprodukter ökar liksom efterfrågan på bolagets breda
produktutbud där kundanpassning av både egenutvecklade produkter och
agenturprodukter är en viktig framgångsfaktor.

Vindico Technology AB

Förvärvet av AB Gothia Kameraövervakning, numera Vindico Technology
AB, en leverantör av produkter inom området kameraövervakning (CCTV)
är en viktig del i arbetet med att bli en mer komplett
säkerhetsleverantör. Kombinationen av framförallt produkter med
SelectaDNA och professionella kamerasäkerhetslösningar ligger i
tiden.

I bolaget genomförs förändringar i linje med de strategiska beslut som
tagits i samband med förvärvet med fokus på försäljning,
produkterbjudande, installations- och serviceprocesser.

Vindico Development AB

Dotterbolaget Vindico Development AB fortsätter med produktutveckling
samt utvärdering av nya produkter till systerbolagen och arbetet sker
fortsättningsvis med hjälp av befintliga koncernresurser och
konsulter.

Läs rapporten i sin helhet i den bifogade pdfen.

Denna information är sådan information som Vindico Group AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18e augusti 2017.

För mer information, vänligen kontakta:

Monica Hallin
VD, Vindico Group AB
Mobil: 0733 23 45 06
Email: monica.hallin@vindicogroup.se

Vindico Group AB är en säkerhetskoncern med dotterbolagen Vindico DNA
Systems AB, Vindico Safety AB, Vindico Technology AB med
dotterbolaget Vindico Finans AB, Vindico Development AB samt
UniSecure Norway AS (50% ägande).

Vår kompetens är kundanpassade tekniklösningar inom kameraövervakning,
DNA-teknik och säker förvaring, baserade på vårt breda produktutbud.
Inom Vindico jobbar vi i bolagsöverskridande team för att hitta rätt
lösning för kunden. För oss innebär kundanpassade lösningar att vi
lyssnar på våra kunder, hjälper dem att identifiera sina behov och
föreslår en eller flera lösningar till lägsta möjliga kostnad.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vindico-group/r/halvarsrapport-for-perioden-20...
http://mb.cision.com/Main/11634/2328264/711079.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.