Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

Vindico Group: Kommuniké från årsstämma 2016

Enligt kallelse publicerad den 12 april 2016 i Dagens Industri och i
Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls
årsstämma i Vindico Group AB (publ), org. Nr. 556405-9367, den 10 maj
2016.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman
2016 i Vindico:

· Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning, fastställdes.

· Stämman beslutade att det fria kapitalet skulle behandlas enligt
styrelsens förslag att överföras i ny räkning

· Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet.
· Styrelsen skall, för tiden intill nästa årsstämma har avhållits,
bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

· Ersättning till styrelsen skall utgå med maximalt 100 000 kr att
fördelas enligt beslut av styrelsen till de styrelseledamöter som
inte är anställda i bolaget.

· Ersättning till bolagets revisor skall utgå enligt löpande
räkning.

· Styrelsen skall för tiden intill nästa årsstämma ha avhållits
bestå av: Stämman valde Acrevi Revision KB som revisionsbolag med
huvudansvarig revisor Gunnar Johansson

· Carl Schneider (omval)
· Patrik Nordberg, (omval)
· Monica Hallin, (nyval)
· Ann-Charlotte Salomonsson, (nyval)
· Styrelsen bemyndigades att, i enlighet med styrelsens förslag, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 10 000 000 aktier samt högst 300 000 teckningsoptioner varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 5 150 000 kr.
· Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att med
frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av
max 200 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna skall tillkomma vissa
ledande befattningshavare och styrelseledamöter ej anställda i
Bolaget.

Vid årsstämman var ca 26 procent av Vindicos aktier och röster
representerade.

Göteborg den 11 maj 2016

Styrelsen

För ytterligare information:

Vindico Group AB (publ)

Monica Hallin

Verkställande Direktör

073-323 45 06

monica.hallin@vindicogroup.se

Kort om Vindico Group AB (publ):
Vindico Group AB, som består av moderbolaget och dotterbolagen Vindico
DNA Systems AB , Vindico Safety AB och Vindico Technology AB,
marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I
produktsortimentet ingår stöldskyddsmärkningsprodukter med Märk-DNA,
datorvagnar och laddskåp för surfplattor och laptops,
kontanthanteringsprodukter, rånskydd, larmöverföringsenheter och
säkerhetsskåp. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker
genom direktförsäljning och via återförsäljare.

Bolaget är listat på AktieTorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vindico-group/r/kommunike-fran-arsstamma-2016,...
http://mb.cision.com/Main/11634/2006987/514333.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.