Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

Vindico Group: Kommuniké från årsstämma 2019

Enligt kallelse publicerad den 11 april 2019 i Dagens Industri och i
Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls
årsstämma i Vindico Group AB (publ), org. Nr. 556405-9367, den 9 maj
2019.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman
2019 i Vindico:

· Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning, fastställdes.

· Stämman beslutade att det fria kapitalet skulle behandlas enligt
styrelsens förslag att överföras i ny räkning

· Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet.
· Styrelsen skall, för tiden intill nästa bolagsstämma har
avhållits, bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

· Ersättning till styrelsen skall utgå med maximalt 100 000 kr att
fördelas enligt beslut av styrelsen till de styrelseledamöter som
inte är anställda i bolaget.

· Ersättning till bolagets revisor skall utgå enligt godkänd
räkning.

· Styrelsen skall för tiden intill nästa bolagsstämma ha avhållits
bestå av:

· Carl Schneider (omval)

· Martin Nyberg (nyval)

· Henrik Olsen (nyval)

· Ulrika Stjernfelt (nyval)

· Stämman valde Frejs Revisorer AB som revisionsbolag med
huvudansvarig revisor Jonas Hann.

· Styrelsen bemyndigades att, i enlighet med styrelsens förslag, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 10 000 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 5 000 000 kr.
· Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att med
frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av
max 400 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna skall tillkomma vissa
ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget.

Vid årsstämman var ca 41 procent av Vindicos aktier och röster
representerade.

Göteborg den 9 maj 2019

Styrelsen

För ytterligare information:

Carl Schneider

Verkställande Direktör

Vindico Group AB

073-920 69 01

carl.schneider@vindico.se

Kort om Vindico Group AB (publ):
Vindico Group AB är en säkerhetskoncern där verksamheten drivs i
dotterbolaget Vindico Technology AB som marknadsför och säljer
fysiska säkerhetsprodukter och system. I sortimentet ingår produkter
och lösningar inom DNA-märkning, bland annat ButiksDNA och ByggDNA,
kameraövervakningssystem samt produkter för säker förvaring och
laddning av surfplattor, laptops, cykelbatterier och mobiltelefoner.
Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker direkt och via
återförsäljare. Vindico Group är listat på Spotlight Stock Market med
tickern VSEC.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/vindico-group/r/kommunike-fran-arsstamma-2019...
https://mb.cision.com/Main/11634/2808456/1041012.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.