Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-19

Vinovo 4 kv: Resultat före skatt -114 Mkr (-0,1)

(SIX) Investeringsbolaget Vinovo redovisar ett resultat före
skatt på -114 miljoner kronor (-0,1) för det fjärde kvartalet
2012.

I resultatet ingår nedskrivningar av anläggningstillgångar
med -94 miljoner kronor och engångskostnader avseende
personalneddragningar och lager på -6 miljoner kronor.

Rörelseresultatet var -113 miljoner kronor (2,3).
Resultatet efter skatt blev -104 miljoner kronor (-1,3) eller
-2,21 kronor per aktie (-0,03).

Omsättningen uppgick till 100 miljoner kronor (153).

Henrik Öhlin, tel +46 31 350 64 87
henrik.ohlin@six-group.se
SIX News

Författare direkt.