Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-05

Vinovo: Årsstämma i Vinovo AB (publ)

Pressmeddelande Stockholm den 5 maj 2014

Årsstämma i Vinovo AB (publ)

Vid årsstämma i Vinovo AB (publ) idag fattades bland annat beslut av
följande huvudsakliga innebörd:

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman beslutade att fastställa framlagda resultat- och
balansräkningar för räkenskapsåret januari-december 2013.

Disposition av vinstmedel

Stämman beslutade att bolaget inte skulle lämna någon utdelning för
räkenskapsåret januari-december 2013, utan att vinstmedlen skulle
balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter samt den
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret
januari-december 2013.

Val av styrelseledamöter

Styrelseledamöterna Göran Bronner, Tomas Althén och Jonas Eriksson
omvaldes och Fredrik Ramén nyvaldes. Till styrelsens ordförande
omvaldes Göran Bronner.

Styrelsearvode

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 150.000 kronor
till styrelseordföranden och med 75.000 kronor till vardera
styrelseledamot.

Revisorsval

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor
Niklas Renström omvaldes vid årsstämman.

Godkännande av emissionsbemyndigande

Beslutades att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen
före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier i bolaget. Nyemission
ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller
annat villkor. Om emissionsbemyndigandet utnyttjas för emission med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får så endast ske till ett
antal aktier som sammanlagt inte överstiger 10 procent av totalt
antal utestående aktier i bolaget efter full utspädning.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att kunna
fatta beslut om företagsförvärv med betalning i egna aktier eller
nyemission för att tillföra bolaget ytterligare kapital för
finansieringen av verksamheten, inklusive företagsförvärv, eller för
ytterligare breddning av ägarbasen i bolaget.

För ytterligare information

David Malmström, VD Vinovo AB, +46 730 730 063

Vinovo i korthet

Vinovo är en industrigrupp som kombinerar egen tillverkning med
handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade
industrisegment. Vinovos verksamhet är indelad i två affärsområden,
ViLink och ViFlow, med intressanta positioner inom sina respektive
nischer. Målsättningen är att genom ett aktivt och långsiktigt
förändrings- och utvecklingsarbete skapa livskraftiga, växande
verksamheter och därmed även skapa värden för Vinovos aktieägare.

Bolagets aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq OMX First North.
Bolagets certified adviser är Avanza Bank.

Ytterligare information om Vinovo finns på www.vinovo.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vinovo/r/arsstamma-i-vinovo-ab--publ-,c9579082
http://mb.cision.com/Main/604/9579082/240512.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.