Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-11

Visst kan dyra råd vara dåliga

wysiwyg_image

Denna artikel framgår ur Aktiespararen nummer 1 2019.

När riskerna ökar vädrar ”rådgivarna” morgonluft. Rätt balans mellan aktier och kassa är ofta bättre än dyra finansiella produkter.

Det är obehagligt att se spar­kapitalet smälta ihop bortom egen kontroll. Den kortsiktiga dramatiken brukar beskrivas som en kamp mellan girighet och rädsla. Ju mer kurserna faller desto räddare blir många samtidigt som ju mer kurserna faller desto billigare, och därför köpvärda, blir aktierna.

Förvaltare av kapital behöver kunna tygla sina känslor. Detta för att inte över tid göra stora feltajmade förändringar där aktier köps dyrt och säljs billigt. Den som månadssparar hanterar problematiken och risken för dåliga beslut genom att köpa oavsett marknadsläge – ibland dyrt, ibland billigt och över tid genomsnittligt. Köp och behåll!

I takt med att portföljen byggs upp blir den en allt större pjäs i privatekonomin och det är naturligt att känna att den behöver förvaltas mer aktivt eller professionellt.

Den som söker hjälp i oros­tider brukar efterfråga lägre risk för kursfall och negativ avkastning. Det skulle kännas skönt! Att sälja allt och fylla på bankkontot är sällan alternativet eftersom det ger nollränta.

Det som eftersträvas är god chans till viss positiv avkastning och nästan ingen risk för nedgång.Hjälp finns att få av förtroende­ingivande rådgivare vars uppdrag är försäljning av finansiella produkter.

Det är inte lättare utan svårare att orientera sig i den djungeln än på aktiemarknaden och den rådgivare som håller en i handen har ofta incitament att sälja den dyraste (högst avgift) och med stor sannolikhet sämsta produkten som passar in på de behov och önske­mål den villrådige spararen uttryckt.

Dessutom är sannolikheten stor att när sparare söker hjälp för att lämna aktiemarknaden är det egentligen köpläge och omvänt att när sparare vill tömma bankkontot eller belåna bostaden för att köpa aktier, råder säljläge.

Tajmningen blir fel och avgifterna därtill höga för att åstadkomma en lösning på en upplevelse av otillräcklighet.

I djungeln finns avgifter och kostnader i flera led och ett extremt stort urval av produkter innehållande ett hopkok av finansiella instrument som aktier, obligationer, terminer och optioner på allt mellan himmel (valutor) och jord (råvaror).

Det finns inga säkra papper, banker kan gå omkull, utom statsobligationer som nu ger noll i ränta. Småbanker, med statlig garanti, kan ge 1 procent på sparkonto.

Aktiemarknaden ger löpande utdelningar, nu närmare 4 procent, och över tid tillsammans med kursförändringar 5–6 procent högre avkastning än statsobligationer.

Risken på aktiemarknaden sprids ut genom flera innehav, minst 10 men det fungerar också med färre via investmentbolag, och över tid.

Portföljens sammansättning ses över med jämna mellanrum genom byten eller utdelningar som åter­investeras.

Den som blir villrådig och sover dåligt bör minska andelen aktier och plussa på kassan. Hur stora andelarna ska vara är individuellt.

Ett bra alternativ till kassa är att betala av på bostadslån, som ju ger en säker avkastning i form av lägre utgiftsräntor och därmed mer kvar vid månadsskiftet som kan sparas eller konsumeras. De alternativ som rådgivare an­visar kan beskrivas som blandfonder med till exempel hälften i aktier och hälften i ”hopkok”, ofta ränteplaceringar. Aktieandelen förväntas ge 5–6 procent och hopkoket, i rådande läge, 0–2 procent. Det är före avgifter.

Typiska avgifter landar i intervallet 0,5 för indexfonder och upp­emot 3 procent för aktivt förvaltade fonder/produkter. Som grupp ger aktivt förvaltade fonder inte bättre avkast­ning än passiv indexförvaltning men det finns exempel på aktivt förvaltade fonder som år efter år matchar aktiemarknaden och där avgiften på 1,5 procent är välförtjänt. Men det lönar sig ofta att lita på sig själv.

wysiwyg_image

Källa: Aktiespararen nummer 1 2019.

Författare Dag Rolander