Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-17

VITEC SOFTWARE GROUP AB: Bokslutskommuniké 2015

Vitec Software Group AB
Bokslutskommunik?

Bokslutskommunik? 2015

VINST PER AKTIE UPP 65 %

Ume?, 2016-02-17 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2015

-- Nettooms?ttning 618,4 Mkr (492,0)
-- Resultat efter finansnetto 97,4 Mkr (64,5)
-- R?relsemarginal 16 % (14)
-- Vinst per aktie f?re utsp?dning 2,66 kr (1,75)
-- Kassafl?de fr?n den l?pande verksamheten 140,3 Mkr (129,3)
-- Styrelsen f?resl?r h?jd utdelning till 0,90 kr/aktie (0,67)

SAMMANFATTNING AV PERIODEN OKTOBER - DECEMBER 2015

-- Nettooms?ttning 170,1 Mkr (141,5)
-- Resultat efter finansnetto 26,9 Mkr (22,1)
-- R?relsemarginal 17 % (16)
-- Vinst per aktie f?re utsp?dning 0,86 kr (0,65)
-- Kassafl?de fr?n den l?pande verksamheten 33,9 Mkr (38,2)
-- F?rv?rv av Nice AS samt aktiesplit 5:1

VD ? KOMMENTAR
2015 blev genomg?ende ett starkt ?r d? samtliga aff?rsomr?den levererade ett
h?gre r?relseresultat ?n f?reg?ende ?r och koncernen kunde samtidigt f?r f?rsta
g?ngen rapportera ett r?relseresultat ?ver 100 Mkr. R?relsemarginalen f?r
hel?ret uppgick till 16,3 % vilket ?r det historiskt starkaste.
Utdelningsf?rslaget fr?n styrelsen inneb?r ocks? att utdelningen h?js f?r
trettonde ?ret i rad.

De bolag som f?rv?rvats under 2015 har levererat oms?ttning och resultat enligt
f?rv?ntningarna och har snabbt kunnat integreras i koncernen. F?rv?rven har
?ven bidragit till att ?ka v?r geografiska spridning s? att Sverige numera
svarar f?r mindre ?n 50 % av de totala int?kterna. Vitecs finansiella st?llning
och beredskap f?r framtida f?rv?rv ?r god. Vi avser att forts?tta v?xa genom
f?rv?rv och med fokus p? Norden hanterar vi l?pande en prospektlista p? cirka
100 intressanta vertikala programvarubolag. Vi ser d?rigenom goda
f?ruts?ttningar till fortsatta f?rv?rv.

V?r strikt till?mpade aff?rsmodell med str?van efter h?g andel repetitiva
int?kter forts?tter att ge resultat. Repetitiva int?kter svarade f?r 78 % (f.?.
76) f?r hel?ret 2015. Den h?ga andelen repetitiva int?kter ger oss m?jlighet
att verka l?ngsiktigt och konsekvent, samtidigt som det ger utm?rkta
f?ruts?ttningar att absorbera tillf?lliga svackor inom enskilda aff?rsomr?den.
L?ngsiktigt kan vi n? en h?gre andel repetitiva int?kter men i det kortare
perspektivet kommer tj?nsteproduktionens andel att ?ka d? en stor orderstock i
framf?rallt AO Fastighet kr?ver mer av integrations-, konfigurations- och
utbildningstj?nster. Samtidigt kommer en minskning av repetitiva int?kter att
ske succesivt under 2016 i den svenska delen av AO M?klare, d? Fastighetsbyr?n
och Svensk fastighetsf?rmedling har aviserat att de kommer att l?mna oss.

Med en tydlig f?rflyttning fr?n traditionell licensf?rs?ljning till en
abonnemangsmodell (SaaS) ?kar andelen repetitiva int?kter och r?relsemarginalen
samtidigt. Detta, tillsammans med medarbetarnas stora kapacitet att f?rnya sig
och integrera f?rv?rv, ger goda f?ruts?ttningar att l?ngsiktigt utveckla hela
v?r verksamhet. Med f?rv?rv av v?letablerade bolag och h?g andel repetitiva
int?kter i ryggen forts?tter Vitec p? den utstakade v?gen, att verka i flera
oberoende och specialiserade nischer f?r att uppn? uth?llig l?nsam tillv?xt.

Lars Stenlund, VD

Disclaimer:
Informationen ?r s?dan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentligg?ra
enligt lagen om v?rdepappers?marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen l?mnades f?r offentligg?rande onsdag den
17 februari 2016 kl 08:30.

Vitec Software Group AB (publ) ?r ett programvarubolag som erbjuder specifika
aff?rssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige,
Norge, Finland och Danmark v?xer i den mogna delen av programvarubranschen
genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns
fastighetsm?klare, bygg- och fastighetsbolag, banker & f?rs?kringsbolag,
energibolag, h?lsof?retag, bildelshandlare samt tidningsf?retag. Koncernens
oms?ttning har en ?rstakt om 670 Mkr och har ca 440 medarbetare. Vitec ?r
noterat p? Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se S?te: Box 7965, 907 19 Ume?. Telefon 090-15 49 00

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.