Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

Vitec Software Group AB: Delårsrapport januari - mars 2016

Delårsrapport januari - mars 2016STÄRKT KASSAFLÖDE TROTS LÄGRE MARGINAL
Umeå, 2016-02-17 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI - MARS 2016

* Nettoomsättning 157 Mkr (143)
* Resultat efter finansnetto 18,0 Mkr (21,6)
* Rörelsemarginal 12,4 % (16,1)
* Vinst per aktie före utspädning 0,48 kr (0,59)
* Kassaflöde från den löpande verksamheten 84,0 Mkr (73,5)
* Nya affärsområdeschefer i Fastighet och Hälsa

VD - KOMMENTAR

Under första kvartalet kan koncernen uppvisa en ökad omsättning och ett stärkt
kassaflöde jämfört med föregående år, trots en förutsedd volymminskning inom
affärsområde mäklare i Sverige, en tidig påsk samt en försvagning av den
norska kronan. Under kvartalet har nya internrekryterade affärsområdeschefer
tillsatts inom Fastighet och Hälsa. De avgående cheferna kvarstår i
organisationen på nya positioner för att tillvarata erfarenheter vid
prospektering, förvärv och koncernsamverkan.

Affärsområde Hälsa har fortsatt fullt fokus på vidareutveckling och leverans
av sitt molnbaserade system, vilket kortsiktigt påverkat lönsamheten
negativt, men har i takt med att utleveranserna färdigställts ökat andelen
repetitiva intäkter till 85 % (74) av omsättningen. Efter
omsättningsminskningen för Affärsområde Mäklare utgör samtidigt inget område
nu mer än 30 % av omsättningen vilket ger en ökad stabilitet och minskad
känslighet för marknadsförändringar inom enskilda affärsområden. Vitecs
finansiella ställning och beredskap för framtida förvärv är god, och med en
prospektlista på ett hundratal företag i Norden ser vi därmed goda
förutsättningar till fortsatt förvärvsbaserad tillväxt.

Vitecs affärsmodell med strävan efter hög andel repetitiva intäkter har i viss
mån fortsatt att förstärkas under första kvartalet till 78,3 % (77,6).
Långsiktigt kan de repetitiva intäkterna - normalt av karaktären
abonnemangsliknande tjänster - öka ytterligare, men i ett kortare perspektiv
kan framförallt affärsområde Fastighet begränsa ytterligare ökning genom att
anpassnings- och utbildningstjänster krävs för att integrera områdets
affärssystem.

Med en tydlig förflyttning från traditionell licensförsäljning till en
abonnemangsmodell (molnbaserade system) ökar andelen repetitiva intäkter och
rörelsemarginalen samtidigt. Detta, tillsammans med medarbetarnas stora
kapacitet att förnya sig och integrera förvärv, ger goda förutsättningar att
långsiktigt utveckla hela vår verksamhet. Med förvärv av väletablerade bolag
och hög andel repetitiva intäkter i ryggen fortsätter Vitec på den utstakade
vägen, att verka i flera oberoende och specialiserade nischer för att uppnå
uthållig lönsam tillväxt.

Lars Stenlund, VD

Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag
den 11 maj 2016 kl 13:00.

Vitec Software Group AB (publ) är ett nordiskt programvarubolag som utvecklar
och levererar verksamhetskritiska standardiserade programvaror för
branschunika behov. Koncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och
Norge och växer i huvudsak genom förvärv av mogna programvarubolag i
vertikala segment. Bland våra kunder finns fastighetsmäklare, bygg- och
fastighetsbolag, banker och försäkringsbolag, hälsoföretag, bildelshandlare,
energibolag och tidningsföretag. Koncernen har 450 medarbetare och omsatte
618 Mkr år 2015. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Vitec Delårsrapport januari - mars 2016
http://hugin.info/171957/R/2011308/744907.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Vitec Software Group AB via Globenewswire

HUG#2011308

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.