Du är här

2017-10-20

Vitec Software Group AB: Vitec delårsrapport januari - september 2017

Stärkt kassaflöde men ökade avskrivningar belastar resultatetSammanfattning av perioden januari-september 2017

* Nettoomsättning 608 Mkr (483)
* Resultat efter finansnetto 69,5 Mkr (57,6)
* Rörelsemarginal 12,4 % (13,0)
* Vinst per aktie före utspädning 1,83 kr (1,56)
* Kassaflöde från den löpande verksamheten 162,9 Mkr (123,8)

Sammanfattning av perioden juli-september 2017

* Nettoomsättning 220 Mkr (164)
* Resultat efter finansnetto 15,3 Mkr (17,1)
* Rörelsemarginal 8,1 % (11,8)
* Vinst per aktie före utspädning 0,39 kr (0,48)
* Kassaflöde från den löpande verksamheten 28,8 Mkr (17,9)
* Förvärv av MV-Nordic A/S

VD-kommentar

De repetitiva intäkterna ökar med 16 % i kvartalet samtidigt som
nettoomsättningen ökar med 34 %. Det bokföringsmässiga resultatet blir något
lägre än samma kvartal förra året beroende på högre avskrivningar än
aktiveringar. Rensat för aktiveringar och avskrivningar på aktiveringar och
produkträttigheter, är kvartalet drygt 20 % bättre än förra året. Det har
också gett ett mycket starkare kassaflöde som är över 60 % bättre än förra
året.

MV-Nordic A/S, som ingår i koncernen hela kvartalet, omsätter ca 142 Mkr på
årsbasis och har en klart högre andel tredjepartsprodukter i sin försäljning
än koncernen i övrigt. Det betyder att täckningsbidraget i procent är lägre
än övriga koncernen och får som konsekvens att rörelsemarginalen för hela
koncernen också blir lägre trots att intjäningen i kronor blir högre.
MV-Nordic har också haft stora leveranser av hårdvara under kvartalet vilket
paradoxalt ytterligare påverkar rörelsemarginal och andelen repetitiva
intäkter negativt.

Utvecklingen för det bokföringsmässiga resultatet förklaras delvis med högre
avskrivningar som dessutom slår hårdare i tredje kvartalet eftersom
avskrivningar sker linjärt över året men då semesterperioden innebär lägre
aktiveringar belastas i slutändan resultatet kraftigare. Av historiska skäl
har en avskrivningstid på fem år för aktiverade utvecklingskostnader använts.
Avskrivningstiderna ändrades vid årsskiftet från fem till tio år, men detta
avser enbart aktiveringar från och med innevarande år. Gamla aktiveringar
skrivs således av enligt tidigare femårsplan. Programvara varken rostar eller
flagnar och har erfarenhetsmässigt lång tjänstgöringstid. Studier av både vår
egenutvecklade programvara och stora globala programvarubolag pekar på
livslängder på 15, 20, 25 år och längre. En avskrivningstid på tio år är
därför fortfarande kort men stämmer ändå bättre med faktiska förhållanden. En
bättre balans i redovisningen mellan avskrivningstakt och aktiverade
utvecklingskostnader dröjer, men kommer att synas inom en treårsperiod. Detta
kommer också att tydliggöra vår investeringsstrategi att genomföra en
kontinuerlig produktutveckling för att vidmakthålla och förbättra vår
intjäningsförmåga.

Den 6 juli förvärvades det danska programvarubolaget MV-Nordic A/S. Bolaget
erbjuder programvara till utbildningssektorn i Danmark, Norge och Sverige.
Den huvudsakliga produkten är en molnbaserad tjänst för personer med läs och
skrivsvårigheter. MV-Nordic har en årsomsättning på ca 142 Mkr med ett EBITDA
resultat på ca 14 Mkr. Betalning skedde kontant och med en konvertibel med en
löptid på 3 år, som vid full konvertering ger en utspädning av kapitalet på
0,8 procent. Konsolidering har skett från och med detta kvartal och bolaget
ingår i segmentet "Utbildning&hälsa".
Antalet aktiva förvärvsdialoger är fortsatt högt och vi lägger kontinuerligt
resurser på att upprätthålla och vidareutveckla dessa dialoger. Vitecs
finansiella ställning och beredskap för framtida förvärv är god, och vi ser
goda förutsättningar till fortsatt förvärvsbaserad tillväxt. Med förvärv av
väletablerade bolag och hög andel repetitiva intäkter i ryggen fortsätter
Vitec på den utstakade vägen, att verka i flera oberoende och specialiserade
nischer för att uppnå uthållig lönsam tillväxt.

Lars Stenlund, VD

För mer information, kontakta

Patrik Fransson, Investor Relations
patrik.fransson@vitec.se

+46-76-9428597

Disclaimer

Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 20 oktober 2017 kl.
08:30.

Vitec delårsrapport januari - september 2017
http://hugin.info/171957/R/2142989/821186.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Vitec Software Group AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.