Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-18

Vitec Software Group: Förbättrad marginal och ökad vinst

Sammanfattning av perioden januari-september 2018

· Nettoomsättning 727 Mkr (608)
· Resultat efter finansnetto 86,3 Mkr (69,5)
· Rörelsemarginal 12,9 % (12,4)
· Vinst per aktie före utspädning 2,25 kr (1,83)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 149 Mkr (158)

Sammanfattning av perioden juli-september 2018

· Nettoomsättning 262 Mkr (220)
· Resultat efter finansnetto 38,1 Mkr (15,3)
· Rörelsemarginal 15,6 % (8,1)
· Vinst per aktie före utspädning 0,96 kr (0,39)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 28,8 Mkr (24,0)
· Refinansiering av förvärvslånefacilitet

VD-kommentar

Tredje kvartalet blev starkt. De repetitiva intäkterna ökade med 25
procent varav drygt 6 procentenheter var organiskt. Rörelseresultatet
ökar kraftigt vilket i huvudsak beror på ett bättre operativt
resultat. Dock är cirka 7 Mkr av resultatökningen hänförligt till
bättre balans mellan aktiveringar och avskrivningar samt
periodiseringsskillnader mellan 2017 och 2018, vilket alltså inte
bidrar till kassaflödet för perioden.

I stort sett alla delar av koncernen levererar bättre resultat och
omsättning än samma period förra året. Det finns inga enstaka
förklaringar till det förbättrade resultatet utan det är en
konsekvens av ett idogt och fokuserat arbete i hela koncernen.

Vi prioriterar tillväxten i repetitiva intäkter för att minska
beroendet av licensintäkter av engångskaraktär och volatila
tjänsteintäkter. Vi kan nu också konstatera att vi har en organisk
tillväxt i repetitiva intäkter på drygt sex procent. En sådan
tillväxt i repetitiva intäkter ger också ett högre resultattillskott
än för övriga intäktsslag, vilket fortsatt utgör ett starkt stöd för
vår affärsmodell.

För att förstå potentialen för fortsatta förvärv kartlägger vi
fortlöpande den nordiska marknaden av vertikala programvarubolag. Vår
nuvarande bild är att den tillgängliga volymen bolag som matchar våra
förvärvskriterier är något större än vad vi tidigare ansett.
Totalmarknaden för vertikala programvarubolag, vilket inkluderar
bolag som inte i tillräcklig omfattning matchar våra kriterier, är
dock betydligt större. Av totalt förvärvade vertikala programbolag i
Norden de senaste fyra åren står Vitec för 10 procent. Förvärv som
genomförts av andra än Vitec fördelas på ett stort antal köpare av
olika karaktär, allt från rent finansiella aktörer till stora
industribolag som förvärvar en leverantör.

Antalet aktiva förvärvsdialoger är fortsatt högt och vi lägger
kontinuerligt resurser på att upprätthålla och vidareutveckla dessa
dialoger. Vår finansiella ställning och beredskap för framtida
förvärv är god, och vi ser goda förutsättningar till fortsatt
förvärvsbaserad tillväxt. Med förvärv av väletablerade bolag och hög
andel repetitiva intäkter i ryggen fortsätter Vitec på den utstakade
vägen, att verka i flera oberoende och specialiserade nischer för att
uppnå uthållig lönsam tillväxt.

/Lars Stenlund, VD

För mer information, kontakta

Patrik Fransson, Investor Relations patrik.fransson@vitec.se
+46-76-9428597

Disclaimer

Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades för offentliggörande torsdagen den 18 oktoiber 2018 kl.
08:30

Om Vitec

Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar
och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom
förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden.
Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa
kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för
förädling och fortsatt innovation. Våra 600 medarbetare finns i
Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq
Stockholm och omsatte 855 Mkr år 2017. Läs mer om oss på
www.vitecsoftware.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vitec-software-group/r/forbattrad-marginal-och...
http://mb.cision.com/Main/17216/2647264/928318.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.