Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-17

Vitec Software Group: Ökad omsättning och stärkt marginal

Sammanfattning av perioden januari-september 2019

· Nettoomsättning 859 Mkr (727)
· EBITA 194 Mkr (156) motsvarande en EBITA marginal om 22,6 % (21,5)
· Rörelseresultat 118,1 Mkr (94,1) motsvarande en rörelsemarginal om
13,8 % (12,9)

· Resultat efter finansnetto 108,8 Mkr (86,3)
· Vinst per aktie före utspädning 2,66 kr (2,25)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 222 Mkr (149)
Sammanfattning av perioden juli-september 2019

· Nettoomsättning 289 Mkr (262)
· EBITA 69,1 Mkr (61,5) motsvarande en EBITA marginal om 23,9 %
(23,5)

· Rörelseresultat 45,0 Mkr (40,9) motsvarande en rörelsemarginal om
15,6 % (15,6)

· Resultat efter finansnetto 41,0 Mkr (38,1)
· Vinst per aktie före utspädning 1,11 kr (0,96)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 36,2 Mkr (28,8)
VD-kommentar

Under tredje kvartalet ökade de repetitiva intäkterna med 22 % och når
för första gången över 80 % av de totala intäkterna för ett kvartal.
De nyförvärvade enheterna bidrar positivt samtidigt som befintliga
verksamheter gör successiva förbättringar vilket tillsammans
medverkar till en gynnsam utveckling.

Under de senaste åren har framgångsrika förvärv gjorts i Norge,
Finland och Danmark medan vi i Sverige har haft en lägre takt. Med
ambitionen att etablera Vitec som Nordens främsta vertikala
programvarubolag har detta varit en naturlig händelsekedja. Vi är nu
i ett skede där vår närvaro är likartad i alla fyra länder och det är
därför tid att återföra del av vårt fokus till Sverige. Vi kommer att
öka våra ansträngningar för att framöver åter göra förvärv i Sverige
samt sträva efter att upprätthålla en balans i vår nordiska närvaro.

Vid den danska upphandlingen för skriv- och läshjälpmedel för
dyslektiker som skedde under sommaren, valde vi att inte prioritera
den hårdvaruaffär, som vi hittills haft. Detta innebär att vi
framgent har ett mer fokuserat mjukvaruerbjudande i den danska
verksamheten inom Vitec MV, vilket vi också eftersträvat. Detta
påverkade de totala intäkterna negativt för det tredje kvartalet, då
hårdvaruförsäljningen till stor del har skett tidigare år under just
tredje kvartalet. I och med detta har vi också belastat resultatet
med 4 Mkr för strukturkostnader.

Vår finansiella ställning och beredskap för framtida förvärv är god
och vi ser goda förutsättningar till fortsatt förvärvsbaserad
tillväxt. Med förvärv av väletablerade bolag och med hög och växande
andel repetitiva intäkter i ryggen fortsätter Vitec på den utstakade
vägen, att vara ett vertikalt programvarubolag med god riskspridning
och uthållig lönsam tillväxt.

/Lars Stenlund, VD

För mer information, kontakta

Patrik Fransson, Investor Relations

patrik.fransson@vitecsoftware.com

+46-76-9428597

Disclaimer

Denna information är sådan information som Vitec Software Group AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17
oktober 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/vitec-software-group/r/okad-omsattning-och-st...
https://mb.cision.com/Main/17216/2933928/1124665.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.