Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-12

Vitec Software Group: Repetitiva intäkter i stark tillväxt

Sammanfattning av perioden januari-juni 2018

· Nettoomsättning 465 Mkr (388)
· Resultat efter finansnetto 48,1 Mkr (54,2)
· Rörelsemarginal 11,4% (14,9)
· Vinst per aktie före utspädning 1,29 kr (1,44)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 119,8 Mkr (134,1)

Sammanfattning av perioden april-juni 2018

· Nettoomsättning 243 Mkr (197)
· Resultat efter finansnetto 23,0 Mkr (29,8)
· Rörelsemarginal 10,7 % (16,1)
· Vinst per aktie före utspädning 0,62 kr (0,80)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,9 Mkr (35,3)
· Förvärv av PP7 Affärssystem AB, Agrando AS och Cito IT A/S

VD-kommentar

De repetitiva intäkterna växte med drygt 26 procent i andra kvartalet
samtidigt som omsättningen ökade med drygt 23 procent. Vi fortsätter
att prioritera tillväxten i repetitiva intäkter för att ytterligare
minska beroendet av licensintäkter av engångskaraktär och volatila
tjänsteintäkter. För närvarande har det inte varit möjligt att
effektivisera verksamheten i samma höga takt som affärsmodellen
förflyttas mot repetitiva intäkter. Detta innebär att
lönsamhetsutvecklingen för första halvåret är svagare än
intäktsutvecklingen och i det korta perspektivet mindre
tillfredställande. Det kontinuerliga interna arbetet med effektivitet
har dock ett naturligt längre perspektiv än enstaka kvartal och det
arbetet fortgår med oförminskad styrka och fokus.

I andra kvartalet har vi genomfört tre förvärv. Den 9 april förvärvade
vi det svenska programvarubolaget PP7 Affärssystem som utvecklar
programvaror till projektföretag inom bygg- och
installationsmarknaden i Sverige. Den 19 april förvärvade vi det
norska programvarubolaget Agrando vars programvara används inom
kyrklig verksamhet i Norden med Norge och Sverige som huvudmarknader.
Den 31 maj förvärvade vi det danska bolaget Cito IT vars produkt är
en branschspecifik programvara för apoteksmarknaden i Danmark.

Med dessa förvärv fortsätter vi att stärka vår position som Nordens
ledande vertikala programvarubolag, samtidigt som vi adderar drygt 85
MSEK i årlig omsättning och 70 nya medarbetare.

Förvärvsintensiteten i kvartalet drar samtidigt med sig signifikanta
förvärvsrelaterade kostnader, ca 4 Mkr, vilket belastar resultatet i
jämförelse med samma period förra året.

Antalet aktiva förvärvsdialoger är fortsatt högt och vi lägger
kontinuerligt resurser på att upprätthålla och vidareutveckla dessa
dialoger. Vår finansiella ställning och beredskap för framtida
förvärv är god, och vi ser goda förutsättningar till fortsatt
förvärvsbaserad tillväxt. Med förvärv av väletablerade bolag och hög
andel repetitiva intäkter i ryggen fortsätter Vitec på den utstakade
vägen, att verka i flera oberoende och specialiserade nischer för att
uppnå uthållig lönsam tillväxt.

För mer information, kontakta

Patrik Fransson, Investor Relations
patrik.fransson@vitec.se
+46-76-9428597

Disclaimer

Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
torsdagen den 12 juli 2018 kl. 08:30 CET.

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar
och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom
förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden.
Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa
kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för
förädling och fortsatt innovation. Våra 650 medarbetare finns i
Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq
Stockholm och omsatte 855 Mkr år 2017. Läs mer om oss på
www.vitecsoftware.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vitec-software-group/r/repetitiva-intakter-i-s...
http://mb.cision.com/Main/17216/2571748/877183.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.