Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-31

Vitrolife AB (publ): Kallelse till årsstämma i Vitrolife AB (publ)

Årsstämma i Vitrolife AB (publ) hålls måndagen den 5 maj 2014 klockan
17.00 i bolagets lokaler på Gustaf Werners gata 2 i Göteborg. Anmälan
om deltagande vid stämman skall göras senast måndagen den 28 april
2014 klockan 12.00.

Årsstämma i Vitrolife AB (publ) hålls måndagen den 5 maj 2014 klockan
17.00 i bolagets lokaler på Gustaf Werners gata 2 i Göteborg. Anmälan
om deltagande vid stämman skall göras senast måndagen den 28 april
2014 klockan 12.00.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla sitt deltagande
till bolaget per post till

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg, Att: Anita Ahlqvist,
per telefon 031-721 80 83, per fax 031-721 80 99 eller per e-post
aahlqvist@vitrolife.com. Vid anmälan skall uppges fullständigt namn,
person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress,
telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i
förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.
Fullmaktsformulär finns att tillgå på www.vitrolife.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i
stämman. Sådan registrering skall vara verkställd måndagen den 28
april 2014.

Vid årsstämman kommer bland annat följande förslag att läggas fram:

·
Utdelning om 1,00 kronor per aktie med torsdagen den 8 maj 2014 som
avstämningsdag för utdelningen.

·
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex.
Till styrelseledamöter föreslås omval av Fredrik Mattsson, Maris
Hartmanis, Tord Lendau, Barbro Fridén, Carsten Browall och Pia
Marions. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Carsten
Browall. Vidare föreslås arvode till styrelsen utgå med totalt
1.110.000 kronor (900.000), varav 330.000 kronor (300.000) till
styrelseordföranden, 150.000 kronor (120.000) vardera till övriga
ledamöter samt 30.000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet.
Förslaget innebär ett ökat totalt styrelsearvode om 210.000 kronor.

·
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission under tiden
intill nästa årsstämma.

·
Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier under
tiden intill nästa årsstämma.

Bilaga: Fullständig kallelse

Göteborg 1 april 2014
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen

För frågor hänvisas till:

Carsten Browall, styrelsens ordförande, telefon 070-255 65 32
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
publicering den 1 april, 2014 kl. 11:00.

____________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) är en
internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes
produktområde Fertilitet (http://www.vitrolife.com/en/Fertility/)
utvecklar, producerar och marknadsför produkter för
fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra
utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) har cirka 240
anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader.
Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA,
Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern
och Danmark. Vitrolife-aktien
(http://www.vitrolife.com/sv/Corporate/Finansiellt/Akti/) är noterad
på NASDAQ OMX Stockholm
(http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE13469),
Small Cap.

______________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452.
Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.
Hemsida: www.vitrolife.com/

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vitrolife-ab--publ-/r/kallelse-till-arsstamma-...
http://mb.cision.com/Main/1031/9559737/227035.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.