Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-05

Vitrolife AB (publ): Kommuniké från årsstämma i Vitrolife AB (publ)

På Vitrolifes årsstämma igår den 5 maj beslutades bl.a. följande:

· Styrelsens föreslagna vinstutdelning för verksamhetsåret 2013 med
1,00 SEK per aktie beviljades. Avstämningsdag fastställdes till
torsdagen den 8 maj 2014.

· Omval av styrelseledamöterna Fredrik Mattsson, Tord Lendau, Maris
Hartmanis, Barbro Fridén, Carsten Browall och Pia Marions, i enlighet
med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes
Carsten Browall.

· Styrelsearvode skall utgå med totalt 1.110.000 kronor, varav
330.000 kronor till styrelsens ordförande, 150.000 kronor till envar
av de övriga styrelseledamöterna samt 30.000 kronor till ordföranden
i revisionsutskottet.

· Nyval av Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Jan Nilsson som
huvudansvarig revisor, samt den auktoriserade revisorn Fredrik
Jonsson till revisorer för en mandatperiod om 3 år.

· Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid
ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt
1.980.000 aktier motsvarande knappt 10 procent av bolagets
aktiekapital.

· Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid
ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av egna aktier.
Innehavet vid var tid får uppgå till högst 10 procent av samtliga
aktier i bolaget.

· Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor
för bolagsledningen godkändes.

Göteborg 6 maj 2014
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen

För frågor hänvisas till:
Carsten Browall, styrelsens ordförande, telefon 070-255 65 32
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
publicering den 6 maj, 2014 kl. 08:30.

____________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) är en
internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes
produktområde Fertilitet (http://www.vitrolife.com/en/Fertility/)
utvecklar, producerar och marknadsför produkter för
fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra
utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) har cirka 240
anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader.
Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA,
Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern
och Danmark. Vitrolife-aktien
(http://www.vitrolife.com/sv/Corporate/Finansiellt/Akti/) är noterad
på NASDAQ OMX Stockholm
(http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE13469),
Small Cap.

______________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452.
Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.
Hemsida: www.vitrolife.com/

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vitrolife-ab--publ-/r/kommunike-fran-arsstamma...
http://mb.cision.com/Main/1031/9579490/240784.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.