Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-26

Vitrolife AB (publ): Valberedning i Vitrolife AB (publ)

Följande personer har utsetts att ingå i Vitrolifes valberedning inför
årsstämman 2017:

Patrik Tigerschiöld, företräder Bure Equity AB

Niels Jacobsen, företräder William Demant Invest A/S

Martin Lewin, företräder Eccenovo AB

Carsten Browall, styrelsens ordförande

Utnämningen har skett enligt den instruktion avseende principer för
utseende av valberedning i bolaget som fastställdes vid årsstämma i
Vitrolife den 28 april 2016.

Årsstämma i Vitrolife AB (publ) kommer att hållas den 27 april 2017 i
Göteborg.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman kan skriftligen
begära detta hos styrelsen. Sådan begäran om behandling av ärende
skickas till Vitrolife AB (publ), Att: Styrelsens ordförande, Box
9080, 400 92 Göteborg och måste inkomma till styrelsen senast sju
veckor före stämman, eller i vart fall i så god tid att ärendet, om
så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.

Göteborg 26 oktober 2016

VITROLIFE AB (publ)

För frågor hänvisas till:

Carsten Browall, styrelsens ordförande, telefon 070-255 65 32
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2016
kl.08.30 CET.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern.
Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för
fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra
utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife har i dag cirka 360 anställda och bolagets produkter säljs
på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare
kontor finns i Australien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina,
Storbritannien, Tyskland, Ungern och USA. Vitrolife-aktien är noterad
på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452.
Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.
Hemsida: www.vitrolife.com/

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vitrolife-ab--publ-/r/valberedning-i-vitrolife...
http://mb.cision.com/Main/1031/2107892/579624.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.