Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-09

Vitrolife AB (publ): Valberedning i Vitrolife AB (publ)

Följande personer har utsetts att ingå i Vitrolifes valberedning inför
årsstämman 2019:

Niels Jacobsen, företräder William Demant Invest A/S
Patrik Tigerschiöld, företräder Bure Equity AB
Johan Ståhl, företräder Lannebo Fonder
Carsten Browall, styrelsens ordförande

Utnämningen har skett enligt den instruktion avseende principer för
utseende av valberedning i bolaget som fastställdes vid årsstämma i
Vitrolife den 26 april 2018.

Årsstämma i Vitrolife AB (publ) kommer att hållas den 2 maj 2019 i
Göteborg.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman kan skriftligen
begära detta hos styrelsen. Sådan begäran om behandling av ärende
skickas till Vitrolife AB (publ), Att: Styrelsens ordförande, Box
9080, 400 92 Göteborg och måste inkomma till styrelsen senast sju
veckor före stämman, eller i vart fall i så god tid att ärendet, om
så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.

Göteborg 9 oktober 2018

VITROLIFE AB (publ)

För frågor hänvisas till:
Carsten Browall, styrelsens ordförande, telefon 070-255 65 32
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt
att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 oktober 2018 kl.15.00 CET.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern.
Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för
fertilitetsbehandling.

Vitrolife har cirka 370 anställda och bolagets produkter säljs på ca
110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor
finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan,
Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad
på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452.
Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.
Hemsida: www.vitrolife.com/

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vitrolife-ab--publ-/r/valberedning-i-vitrolife...
http://mb.cision.com/Main/1031/2639245/923364.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.