Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-20

Vitrolife AB (publ): Valberedningens förslag till styrelseledamöter m.m. i Vitrolife AB (publ)

Valberedningen i Vitrolife, som utsetts i enlighet med årsstämmans
beslut den 28 april 2016, består av:

- Patrik Tigerschiöld, valberedningens ordförande, företräder Bure
Equity AB

- Niels Jacobsen, företräder William Demant Invest A/S
- Martin Lewin, företräder Eccenovo AB
- Carsten Browall, styrelsens ordförande
Valberedningen föreslår följande inför årsstämman i Vitrolife
torsdagen den 27 april 2017:

- att ordförande vid stämman skall vara Carsten Browall.

- att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter.

- att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 1 615 000 kronor,
varav 500 000 kronor till ordföranden, 175 000 kronor till envar av
övriga styrelseledamöter, 60 000 kronor till ordföranden i
revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordföranden i
ersättningsutskottet samt 30 000 kronor till envar av övriga
ledamöter i dessa utskott. Förslaget innebär oförändrat belopp
jämfört med föregående år.

- omval av styrelseledamöterna Fredrik Mattsson, Tord Lendau, Barbro
Fridén, Pia Marions, Carsten Browall och Jón Sigurdsson.

- omval av Carsten Browall till styrelsens ordförande.

- omval av Deloitte AB som revisor för en mandatperiod om 3 år, samt
att arvode till revisorer under mandattiden utgår enligt av
revisionskommittén godkänd faktura.

- att en ny valberedning inrättas inför 2018 års årsstämma.
Valberedningen föreslås tillsättas genom att styrelsens ordförande
kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna
senast vid utgången av det tredje kvartalet 2017 och ber dem utse en
ledamot vardera. De tre ledamöter som utses jämte styrelsens
ordförande utgör valberedningen. Valberedningen utser inom sig
ordförande.

Kontaktperson:
Patrik Tigerschiöld, valberedningens ordförande, telefon 08-614 00 20
Carsten Browall, styrelsens ordförande, telefon 070-255 65 32

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2017
kl.11.00 CET.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern.
Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för
fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra
utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife har i dag cirka 330 anställda och bolagets produkter säljs
på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare
kontor finns i Australien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina,
Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på
NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452.
Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.
Hemsida: www.vitrolife.com/

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vitrolife-ab--publ-/r/valberedningens-forslag-...
http://mb.cision.com/Main/1031/2217797/644553.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.