Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-28

Vitrolife AB (publ): Valberedningens förslag till styrelseledamöter m.m. i Vitrolife AB (publ)

Valberedningen i Vitrolife, som utsetts i enlighet med årsstämmans
beslut den 29 april 2013, består av:

Patrik Tigerschiöld, företräder Bure Equity AB
Thomas Olausson

Martin Lewin, företräder Eccenovo AB samt

Carsten Browall, styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman i Vitrolife måndagen
den 5 maj 2014:

·
att ordförande vid stämman skall vara Carsten Browall,
styrelseordförande i Vitrolife.

·
att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter, oförändrat antal.

·
att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 1.110.000 kronor,
varav 330.000 kronor till ordföranden,150.000 kronor till envar av
övriga styrelseledamöter samt 30.000 kronor till ordföranden i
revisionsutskottet. Förslaget innebär en höjning av det totala
beloppet med 210.000 kronor jämfört med föregående år.

·
omval av styrelseledamöterna Fredrik Mattsson, Maris Hartmanis, Tord
Lendau, Barbro Fridén, Carsten Browall och Pia Marions.

·
omval av Carsten Browall till styrelsens ordförande.

·
nyval av Deloitte AB, med auktoriserade revisorerna Jan Nilsson
(huvudansvarig) och Fredrik Jonsson, till revisor för en mandatperiod
om 3 år.

·
att en ny valberedning inrättas inför 2015 års årsstämma.
Valberedningen föreslås tillsättas på samma sätt som tidigare genom
att styrelsens ordförande kontaktar de tre största ägarregistrerade
eller på annat sätt kända ägarna vid utgången av det tredje kvartalet
2014 och ber dem utse en ledamot vardera. De tre ledamöter som utses
jämte styrelsens ordförande utgör valberedningen. Valberedningen
utser inom sig ordförande.

För frågor hänvisas till:

Patrik Tigerschiöld, valberedningens ordförande, telefon 08-614 00 20
Carsten Browall, styrelsens ordförande, telefon 070-255 65 32

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
publicering den 31 mars, 2014 kl. 11:00.

____________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) är en
internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes
produktområde Fertilitet (http://www.vitrolife.com/en/Fertility/)
utvecklar, producerar och marknadsför produkter för
fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra
utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) har cirka 240
anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader.
Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA,
Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern
och Danmark. Vitrolife-aktien
(http://www.vitrolife.com/sv/Corporate/Finansiellt/Akti/) är noterad
på NASDAQ OMX Stockholm
(http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE13469),
Small Cap.

______________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452.
Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.
Hemsida: www.vitrolife.com/

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vitrolife-ab--publ-/r/valberedningens-forslag-...
http://mb.cision.com/Main/1031/9559623/226219.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.