Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-19

Vitrolife AB (publ): Valberedningens förslag till styrelseledamöter m.m. i Vitrolife AB (publ)

Valberedningen i Vitrolife, som utsetts i enlighet med årsstämmans
beslut den 27 april 2017, består av:

Patrik Tigerschiöld, valberedningens ordförande, företräder Bure
Equity AB

Niels Jacobsen, företräder William Demant Invest A/S
Hans Ek, företräder SEB investment management
Carsten Browall, styrelsens ordförande
Valberedningen föreslår följande inför årsstämman i Vitrolife
torsdagen den 26 april 2018:

- att ordförande vid stämman skall vara Carsten Browall.

- att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter.

- att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 2 240 000 kronor,
varav 750 000 kronor till ordföranden, 250 000 kronor till envar av
övriga styrelseledamöter, 60 000 kronor till ordföranden i
revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordföranden i
ersättningsutskottet samt 30 000 kronor till envar av övriga
ledamöter i dessa utskott. Förslaget innebär en höjning av det totala
beloppet med 625 000 kronor jämfört med föregående år.

- omval av styrelseledamöterna Fredrik Mattsson, Barbro Fridén, Pia
Marions, Carsten Browall och Jón Sigurdsson samt nyval av Lars
Holmqvist. Tord Lendau har avböjt omval.

- omval av Carsten Browall till styrelsens ordförande.

- att en ny valberedning inrättas inför 2019 års årsstämma.
Valberedningen föreslås tillsättas genom att styrelsens ordförande
kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna
senast vid utgången av det tredje kvartalet 2018 och ber dem utse en
ledamot vardera. De tre ledamöter som utses jämte styrelsens
ordförande utgör valberedningen. Valberedningen utser inom sig
ordförande.

För frågor hänvisas till:

Patrik Tigerschiöld, valberedningens ordförande, telefon 08-614 00 20
Carsten Browall, styrelsens ordförande, telefon 070-255 65 32

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2018
kl.11.00 CET.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern.
Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för
fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 370 anställda och bolagets produkter säljs
på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare
kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien,
Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är
noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452.
Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.
Hemsida: www.vitrolife.com/

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vitrolife-ab--publ-/r/valberedningens-forslag-...
http://mb.cision.com/Main/1031/2474403/807135.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.