Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-17

Vivoline: Bokslutskommuniké 2015-01-01 - 2015-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIK? 2015-01-01 - 2015-12-31

Sammanfattning av bokslutskommunik?
Med "Bolaget" eller "Vivoline" avses Vivoline? Medical AB med
organisationsnummer 556761-1701.

Tolv m?nader (2015-01-01 - 2015-12-31)

* Nettooms?ttningen uppgick till 3 561 343 SEK (5 206 924).
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till -23 744 913 SEK (-20
250 941).
* Resultatet per aktie uppgick till -3,04 SEK (-1,22).
* Soliditeten uppgick till 85 % (83).

Fj?rde kvartalet (2015-10-01 - 2015-12-31)

* Nettooms?ttningen uppgick till 1 104 442 SEK (2 100 754).
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 972 850 SEK (-4
812 219).
* Resultatet per aktie uppgick till -0,95 SEK (-0,25).

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal
aktier under perioden. Antal aktier per den 31 december 2015 uppgick till
11 402 818 stycken.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes: J?mf?rande period f?reg?ende ?r.

V?sentliga h?ndelser efter periodens utg?ng

* Handel med teckningsoptioner av serie TO 2 inleds den 13 januari
2016.
* Vivolines produkt Vivoline? LS2 CE-m?rks.

VD Patrick Greatrex har ordet
Det ?r dags att summera ett h?ndelserikt ?r som medf?rt att vi
verksamhetsm?ssigt tagit flera viktiga kliv fram?t. F?rst och fr?mst vill
jag rikta ett stort tack till samtliga tecknare i emissionen som vi
genomf?rde i november/december. Emissionen tecknades till cirka 71,3 MSEK
inklusive tecknings?tagare, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka
285%. Vivoline tillf?rdes d?rmed initialt cirka 25,6 MSEK. Det ?r gl?djande
att intresset f?r Vivoline och v?r verksamhet ?r s? stort. Genom det
kapital vi tillf?rdes kan vi forts?tta arbetet med att ta Vivolines
verksamhet till n?sta niv? s? att ?nnu fler kliniker kan f? tillg?ng till
v?ra produkter.

Vi har framf?r oss ett antal viktiga m?ls?ttningar att uppn? som ska
s?kerst?lla l?ngsiktig l?nsamhet i Bolaget. Lansering av Vivodex? under
f?rsta halv?ret 2016 ?r en viktig milstolpe och produkten ska
f?rhoppningsvis generera int?kter inom en snar framtid. En liten del av
marknaden kan ge stora int?kter och vi tror att f?rs?ljningen av denna
produkt kommer att vara en bidragande faktor till stabilt kassafl?de.

Vi avser att registrera Vivolines produkter p? den amerikanska marknaden
under f?rsta halv?ret 2018. N?stan h?lften av alla lungtransplantationer
utf?rs i USA och d?rmed ?r detta en betydelsefull marknad f?r oss. Det ?r
en marknad med stor potential d?r vi avser att erbjuda kunderna en
helhetsl?sning d?r vi utvecklar, tillverkar, marknadsf?r och s?ljer hela
erbjudandet omfattande maskin, eng?ngsartikel och evalueringsl?sning.

V?r nya platform, Vivoline? LS2, kommer att st?rka v?r marknadsposition
ytterligare och ?r avg?rande f?r v?ra kommande planer p? att adressera just
den amerikanska marknaden, d? produkten ska anv?ndas i en planerad klinisk
studie i USA. Vi f?ljer v?r tidsplan och har som m?ls?ttning att l?mna in
en FDA ans?kan under f?rsta halv?ret 2016 och ett positivt resultat i den
planerade studien kommer att skapa goda f?ruts?ttningar inf?r
registreringen i USA.

Hj?rtprojektet ?r ytterligare ett sp?nnande projekt som p?g?r. Vi har ett
mycket ambiti?st utvecklingsprogram och enligt v?r bed?mning har Vivoline?
HS1, som ska vara ett s?kert och enkelt s?tt att preservera och
transportera hj?rtan utan syrebrist f?r organet, stor potential och vi tror
att detta ?r en produkt f?r framtiden. Att vi inom detta projekt ?ger hela
kedjan omfattande maskin, eng?ngsartiklar och preservationsl?sning ?r en
stor f?rdel som ?ppnar upp f?r m?jligheter p? marknader med stor potential.

Med hj?lp av det kapital som inbringades via emissionen kommer vi att
forts?tta arbetet mot att uppn? ovanst?ende m?ls?ttningar och samtidigt
forts?tta intensifiera v?ra insatser inom f?rs?ljning och distribution f?r
att ?ka int?kterna. M?ls?ttningen ?r att uppn? break even under senare
delen av 2017 eller 2018. Vivoline har ett fantastiskt erbjudande med flera
sp?nnande projekt och en betydande marknadspotential. Vi ser fram emot ett
sp?nnande 2016 d?r vi forts?tter arbetet mot v?r vision att g?ra
majoriteten av donerade organ anv?ndbara och d?rigenom r?dda liv.

Patrick Greatrex, VD Vivoline? Medical AB

?rsst?mma och ?rsredovisningens tillg?nglighet
?rsst?mman kommer att h?llas i Lund den 19 maj 2016. ?rsredovisningen
kommer att finnas tillg?nglig f?r nedladdning p? Bolagets hemsida (
) fr?n och med 2016-04-20.

Rapportkalender
Del?rsrapport 1: 12 maj 2016
Halv?rsrapport: 25 augusti 2016
Del?rsrapport 3: 14 november 2016
Bokslutskommunik? f?r 2016: 24 februari 2017

Rapporten i sin helhet bifogas.

Lund, 16 februari 2016

Vivoline? Medical AB
Styrelsen

F?ljande dokument kan h?mtas fr?n beQuoted
Vivoline Bokslutskommunike 2015.pdf

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.