Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-22

Vivoline: Sista dag för handel med BTU

SISTA DAG FÖR HANDEL MED BTU

I november/december 2015 genomförde Vivoline® Medical AB ("Vivoline") en
företrädesemission av units, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att
teckna units. Genom emissionen emitterades 6 828 752 aktier och 4 267 970
teckningsoptioner (av serie TO 2) inkluderat övertilldelningsoption om
initialt cirka 3 MSEK. Sista dag för handel med BTU (betald tecknad unit)
är den 29 december 2015 och stoppdag är den 4 januari 2016. De parter som
fått tilldelning via övertilldelningsoptionen beräknas erhålla sina
värdepapper den 7 januari 2016.

6 828 752 aktier och 4 267 970 teckningsoptioner av serie TO 2 kommer att
registreras hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till
respektive VP-konto/depå den 7 januari 2016. Efter registreringen hos
Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Vivoline att uppgå till 11
402 818 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 2 508 619,96 SEK.
Därutöver kommer det att finnas 4 267 970 utestående teckningsoptioner av
serie TO 2 i Vivoline registrerade hos Bolagsverket.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag
Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av
en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 4,10 SEK per aktie. Teckning av
aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 16
november 2016 till och med den 7 december 2016. Detta ska ske genom
samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 7 december 2016. Aktier
bokas ut tidigast 15 dagar därefter. Sista dag för handel med
teckningsoptioner är den 5 december 2016.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission var finansiell rådgivare i samband med
företrädesemissonen.

För frågor med anledning av emissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
0431-47 17 00
info@sedermera.se

För ytterligare information om Vivoline, vänligen kontakta:
Patrick Greatrex, VD
+46 (0) 720 173 163
patrick.greatrex@vivoline.se

Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets Certified Adviser.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Vivoline Pressrelease 2015-12-22.pdf

Om Vivoline® Medical
Vivoline® Medical AB utvecklar och säljer bland annat evalueringssystemet
Vivoline® LS1/LS2, med tillhörande engångsset, som används för att
återställa donerade lungors syresättningsförmåga. Systemet är avsett att ta
hand om lungor efter avlägsnande från donatorn. Genom konstgjord
cirkulation och ventilation kontrolleras lungfunktionen och om den
uppfyller kraven för transplantation förbereds lungorna för transplantation
till en mottagare. Metoden ökar tillgången på organ lämpliga för
transplantation. Vivoline arbetar med att utveckla verksamheten till att
även omfatta behandling av andra organ såsom bland annat hjärta. Visionen
är att skapa ett världsledande företag inom organtransplantation vars
produkter gör majoriteten av donerade organ användbara för transplantation
så att ingen behöver avlida på grund av organbristen. Vivoline Medical,
organisationsnummer 556761-1701, är sedan mars 2015 listat på Nasdaq First
North Stockholm.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.