Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-18

Volati AB: Kommuniké från årsstämma 2016 i Volati AB

Vid årsstämma i Volati AB idag, den 18 maj 2016, fastställdes de i
kallelsen föreslagna besluten innefattande bland annat
vinstutdelning, instruktion för inrättande av valberedning, utnämning
av styrelse inklusive nyval av Louise Nicolin, bemyndigande avseende
förvärv och överlåtelse av egna aktier samt fastställning av
moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för
räkenskapsåret 2015.

Utdelning

Stämman beslutade att en utdelning om 0,08 kronor per stamaktie,
motsvarande totalt 23 817 800,64 kronor ska utgå, med avstämningsdag
fredagen den 20 maj 2016. Vidare beslutade stämman om utdelning om
8,00 kronor per preferensaktie, motsvarande totalt 64 150 936 kronor,
att betalas kvartalsvis med 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdagar
för utdelning ska vara den 5 augusti 2016, 5 november 2016, 5
februari 2017 och 5 maj 2017.

Styrelse och revisor

Stämman fattade beslut om styrelse och dess arvodering i enlighet med
valberedningens förslag och omvalde styrelseledamöterna Karl
Perlhagen, Patrik Wahlén, Anna-Karin Celsing respektive Björn Garat.
Till ny ledamot valdes Louise Nicolin. Till styrelsens ordförande
omvaldes Karl Perlhagen.

Det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
omvaldes som bolagets revisor till slutet av nästa årsstämma.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att de avser låta
Niklas Renström vara huvudansvarig revisor.

Inrättande av valberedning

Stämman beslutade om instruktion för inrättande av valberedning att
gälla intill dess att ny instruktion beslutas. Valberedningen ska ha
minst tre ledamöter, varav en ska vara styrelsens ordförande. De två
största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin
representant att vara ledamot i valberedningen.

Bemyndigande

Årsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om förvärv och
överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.
Bemyndigandet innebär att styrelsen på följande villkor, vid ett
eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma,
besluta om förvärv respektive överlåtelse av egna aktier av sådant
aktieslag som vid tidpunkten för bemyndigandets utnyttjande är
upptaget till handel på Nasdaq Stockholm.

Vidare beslutade stämman om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare enligt framlagt förslag.

Mårten Andersson, VD Volati AB, 072-735 42 84,
marten.andersson@volati.se

Volati AB (publ)

Engelbrektsplan, 114 34 Stockholm, Tel: 08-21 68 40

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som förvärvar
nordiska, välskötta bolag och utvecklar dessa med fokus på
långsiktigt värdeskapande. Volatis strategi är att bygga vidare på
företagens identitet och entreprenörsanda, och därtill addera
finansiella resurser, kunskap och processer. Volati består av åtta
dotterkoncerner med verksamheter i 15 länder med en årlig omsättning
om cirka 3 miljarder kronor (proforma för förvärvet av Lomond
Industrier). Volatis preferensaktie handlas på Nasdaq First North
Premier och Avanza Bank är bolagets Certified Adviser. Ytterligare
information finns på www.volati.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/volati-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-2016-i-vo...
http://mb.cision.com/Main/12520/2012283/517587.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.