Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-09

Volati AB: Utnyttjande av övertilldelningsoption i Volati

Utnyttjande av övertilldelningsoption i Volati

Carnegie och Nordea (tillsammans "Joint Global Coordinators"), har
idag meddelat Volati AB (publ) ("Volati" eller "Bolaget") att
övertilldelningsoptionen avseende 1 896 551 nya stamaktier i Volati
har utnyttjats till fullo.

I samband med börsnoteringen av Volati ("Börsnoteringen") lämnade
Bolaget en övertilldelningsoption till Nordea, som
stabiliseringsagent för Joint Global Coordinators, att teckna
ytterligare högst 1 896 551 nya stamaktier i Bolaget, motsvarande upp
till 10 procent av det totala antalet stamaktier som omfattades av
erbjudandet, för att täcka övertilldelning av stamaktier. Joint
Global Coordinators har idag påkallat övertilldelningsoptionen till
fullo och Volati har erhållit en nyemissionslikvid om sammanlagt 1
210 miljoner kronor före emissionskostnader. Ingen stabilisering har
skett sedan Börsnoteringen och med hänsyn till kursutvecklingen
avseende Volatis stamaktie har Joint Global Coordinators valt att
avsluta stabiliseringsperioden.

Efter utnyttjande av övertilldelningsoptionen uppgår det totala
antalet stamaktier i Volati till 80 406 571 aktier. Erbjudandet i
samband med Börsnoteringen inklusive övertilldelningsoptionen har
därmed omfattat 20 862 069 stamaktier, vilket motsvarar en utspädning
om 25,4 procent av ursprungligt antal stamaktier och 25,9 procent av
ursprungligt antal röster i Volati.

Volatis största stamaktieägare består efter utnyttjande av
övertilldelningsoptionen av Karl Perlhagen (42,8 procent av det
totala antalet stamaktier i Volati), Patrik Wahlén (23,7 procent),
Didner & Gerge Fonder (5,4 procent), Fjärde AP-fonden (4,3 procent)
och Handelsbanken Fonder (3,2 procent).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mårten Andersson, VD Volati AB, 072-735 42 84,
marten.andersson@volati.se

Mattias Björk, CFO Volati AB, 070-610 80 89, mattias.bjork@volati.se

Volati AB (publ)

Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm

Tel: 08-21 68 40, e-post: info@volati.se, Org nr 556555-4317

Denna information är sådan information som Volati AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 december 2016 kl. 17.45 CET.

Mårten Andersson, VD Volati AB, 072-735 42 84,
marten.andersson@volati.se

Volati AB (publ)

Engelbrektsplan, 114 34 Stockholm, Tel: 08-21 68 40

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, bestående av ett
40-tal rörelsedrivande bolag fördelat på 13 affärsenheter
organiserade i de tre affärsområdena Handel, Konsument och Industri.
Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande
marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar
och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande.
Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och
entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och
finansiella resurser. Volati har verksamhet i 15 länder med totalt
cirka 1 300 anställda och en årlig omsättning om cirka 3 miljarder
kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq
Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/volati-ab/r/utnyttjande-av-overtilldelningsopt...
http://mb.cision.com/Main/12520/2146109/602084.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.