Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-18

Volati AB: Volati Delårsrapport jan-mars 2016

Kvartalet januari - mars 2016.

· Nettoomsättningen ökade till 661,3 Mkr (404,7)
· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade till 53,5 Mkr
(41,7)

· Rörelseresultat före nedskrivningar och avskrivningar av
förvärvade övervärden (EBITA) ökade till 38,4 Mkr (33,6)

· Periodens resultat efter skatt ökade till 17,4 Mkr (10,6)
· Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade
till 17,5 Mkr (2,8)

· Resultatet per stamaktie efter avdrag för utdelning på
preferensaktier uppgick till 0,01 kr (0,01)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16,3 Mkr
(11,5)

· Fortsatt stark finansiell ställning med nettoskuldsättning/EBITDA
om 2,4 (3,0)

· Avkastningen på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till
22,2 procent (24,3)

· Vid en extra bolagsstämma den 14 januari fattades beslut om
förenklad ägarstruktur samt emission av teckningsoptioner

· Corroventa förvärvade i mars 2016 Ventotech AB som tillhandahåller
patent, system och kunskap kring ventilationsstyrning

Händelser efter rapportperioden.

· Efter periodens utgång förvärvade Besikta samtliga aktier i
ClearCar AB

· Efter periodens utgång förvärvade Lomond Industrier samtliga
aktier i Pagnol Gruppen AB

VD HAR ORDET

Tilläggsförvärv skapar värde

Vi har med ett stabilt första kvartal fortsatt bygget av Volati med
visionen: Att vara Sveriges bästa ägare av medelstora bolag. I år har
vi redan kunnat hälsa tre nya bolag välkomna till Volatikoncernen
genom tilläggsförvärv till våra dotterkoncerner.

Vi utvärderar löpande möjligheter att växa genom värdeskapande förvärv
som kompletterar våra dotterkoncerner och det är glädjande att vi
hittills i år har lyckats slutföra tre viktiga affärer.
Kompletteringsförvärv är attraktiva eftersom de ger oss en möjlighet
till värdeskapande förvärv utan att addera ytterligare
dotterkoncerner. Mindre kompletteringsförvärv kan oftast ske till
rimliga värderingar samtidigt som riskerna är lägre eftersom vi har
branschkunskap.

Strax efter kvartalets slut förvärvade Besikta aktierna i ClearCar med
cirka 80 besiktningsstationer i Sverige. Vi ser det här som en logisk
affär som stärker Besiktas position och ger potential att öka
tillväxt och lönsamhet. Inte minst genom att Besiktas nya
affärssystem och moderna utrustning kan användas för fler stationer.
Förvärvet av ClearCar är ett exempel på hur Volati har beredskap att
genomföra komplexa förvärv på kort tid vilket var en framgångsfaktor
i det här fallet.

I mars förvärvade Corroventa aktierna i Ventotech i Göteborg. Med
Ventotechs avancerade lösningar för ventilationsstyrning kan
Corroventa stärka sitt erbjudande till byggföretag i Norden.

I linje med vår strategi i Lomond Industrier har vi i maj genomfört
ytterligare ett tilläggsförvärv. Lomond Industrier förvärvade då
Pagnol Gruppen och breddar därmed kundbasen och produktutbudet inom
hem och trädgård samt får mer utväxling på sin lager- och
logistikplattform.

Ett stabilt kvartal

Första kvartalet innebar en fortsatt stabil utveckling för Volati.
Kassaflödet under kvartalet är säsongsmässigt lägre till följd av
uppbyggnad av rörelsekapital. Utdelningskapaciteten är fortsatt god
och kassaflödet från den löpande verksamheten i relation till
preferensutdelningen under de senaste tolv månaderna var 4,1 gånger.
Vi fortsätter att växa och ökade omsättningen med 63 procent till 661
Mkr och EBITA steg med 14 procent till cirka 38 Mkr. Ökningen jämfört
med 2015 är delvis en konsekvens av förvärvet förra året av Lomond
Industrier, men kommer även från en positiv utveckling i ett antal av
våra åtta dotterkoncerner.

Den av våra dotterkoncerner som uppvisade allra starkast utveckling
under kvartalet är Corroventa. Bolaget lyckades möta en kraftigt ökad
efterfrågan på grund av för säsongen ovanligt stora översvämningar i
framförallt England och fick utväxling på sitt produktledarskap och
sin uthyrningsverksamhet. Dotterkoncernerna me&i och Kellfri mötte
dock fortsatta utmaningar under kvartalet och vi arbetar tillsammans
med båda bolagen för att vidta rätt åtgärder.

Volati Management Program

Volatis framgång har sedan starten för 13 år sedan i hög grad baserats
på duktiga medarbetares insatser och kompetens. Nu har vi lanserat
Volati Management Program för att ge unga talanger chansen till en
spännande karriär hos våra dotterkoncerner. Vi ser programmet som ett
viktigt redskap för oss att långsiktigt bygga kompetensen inom Volati
och hjälpa fram framtida ledningspersoner.

Steg vidare

För knappt ett år sedan noterade vi vår preferensaktie på Nasdaq First
North Premier. Sedan dess har Volati vuxit kraftigt och vi har
fortsatt att utveckla bolaget vad gäller kompetens och processer. Det
känns därför naturligt för oss att notera oss på börsens huvudlista
och vi har börjat förbereda en flytt av preferensaktien dit.

Jag ser fram emot ett fortsatt aktivt och intressant år för Volati. Vi
har finansiell kapacitet att genomföra ytterligare förvärv under året
när rätt möjligheter dyker upp. När vi tittar på förvärvskandidater
är vi noggranna och kräsna men vi vet att det finns bra bolag därute
som skulle passa oss väl och vi arbetar löpande med att utvärdera
intressanta möjligheter.

Mårten Andersson, VD

Mårten Andersson, VD Volati AB, 072-735 42 84,
marten.andersson@volati.se

Volati AB (publ)

Engelbrektsplan, 114 34 Stockholm, Tel: 08-21 68 40

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som förvärvar
nordiska, välskötta bolag och utvecklar dessa med fokus på
långsiktigt värdeskapande. Volatis strategi är att bygga vidare på
företagens identitet och entreprenörsanda, och därtill addera
finansiella resurser, kunskap och processer. Volati består av åtta
dotterkoncerner med verksamheter i 15 länder med en årlig omsättning
om cirka 3 miljarder kronor (proforma för förvärvet av Lomond
Industrier). Volatis preferensaktie handlas på Nasdaq First North
Premier och Avanza Bank är bolagets Certified Adviser. Ytterligare
information finns på www.volati.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/volati-ab/r/volati-delarsrapport-jan-mars-2016...
http://mb.cision.com/Main/12520/2011324/517028.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.