Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-21

Volati AB: Volati löser Akademibokhandelns obligation, ingår nytt banklåneavtal och sänker finansiella kostnaderna med 1...

Volati har ingått ett nytt låneavtal med Nordea avseende en
revolverande kreditfacilitet och en kontokredit. En del av beloppet
kommer att användas för att finansiera dotterbolaget
Akademibokhandelns förtida inlösen av utestående obligationer. Detta
ger Volati en förbättrad finansieringsstruktur, utökar låneramarna
för fortsatta förvärv och sänker Volatis finansiella kostnader med
cirka 15 Mkr per år.

Det nya låneavtalet ersätter Volatis tidigare och existerande
låneavtal med Nordea och består av dels en revolverande
kreditfacilitet om 700 Mkr, dels en kontokredit om 200 Mkr. Det nya
låneavtalet har en initial löptid om tre år, men med möjlighet att
förlänga det med upp till två år. I samband med omförhandlingen har
Volati erhållit finansiellt attraktiva villkor som innebär att
räntekostnaderna kommer att sänkas.

- Volati har en stark finansiell ställning. Precis som tidigare år
genererade vi under 2018 ett starkt kassaflöde från den löpande
verksamheten, vilket uppgick till 448 Mkr. Nettoskulden vid utgången
av 2018 var 1,7 gånger EBITDA vilket ger oss ett stort
förvärvsutrymme i relation till vårt finansiella mål om att
skuldsättningen inte ska överstiga 3,0 gånger. Det nya låneavtalet
både minskar våra finansieringskostnader och förstärker våra
möjligheter att agera snabbt när vi identifierar rätt
förvärvsmöjligheter, säger Mattias Björk, finansdirektör för Volati.

En del av beloppet som tillhandahålls under det nya låneavtalet kommer
att användas för att finansiera Volatis dotterbolags,
Akademibokhandeln Holding AB (publ), inlösen av utestående
obligationer 2017/2021 med ISIN SE0009690084 uppgående till 301 Mkr.
Datum för inlösen är satt till den 19 mars 2019. Efter inlösen av
Akademibokhandelns obligation frisläpps alla säkerheter som var
relaterade till obligationen och Akademibokhandeln kommer därefter
att ingå i Volatis cash pool.

Denna information är sådan information som Volati AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 07:45 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Björk, CFO Volati AB, 070-610 80 89, mattias.bjork@volati.se
Mårten Andersson, vd Volati AB, 072-735 42 84,
marten.andersson@volati.se

Volati AB (publ)
Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40, e-post: info@volati.se, Org nr 556555-4317

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av de fyra
affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri.
Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande
marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar
och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande.
Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och
entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och
finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder, över 2 000
anställda och efter förvärvet av S:t Eriks en årlig omsättning om
cirka 6,7 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är
noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på
www.volati.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/volati-ab/r/volati-loser-akademibokhandelns-ob...
https://mb.cision.com/Main/12520/2745993/994971.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.