Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-20

Volati AB: Volati presenterar nya finansiella mål

Volatis styrelse har fastställt nya finansiella mål och en uppdaterad
utdelningspolicy, som ersätter de tidigare finansiella målen som
kommunicerades i samband med börsnoteringen 2016. Den strategiska
riktningen står fast och bolaget vill med de nya målen befästa sitt
starka långsiktiga fokus på värdetillväxt.

Volatis överordnade mål är fortsatt att skapa långsiktig värdetillväxt
genom att bygga en industrigrupp av lönsamma företag med goda
kassaflöden och förmåga till kontinuerlig utveckling.

-Sedan Volatis stamaktie noterades på Nasdaq Stockholm under 2016 har
bolagets nettoomsättning mer än fördubblats och EBITA-resultatet ökat
med 61 procent. De nya finansiella målen reflekterar tydligt vår
fortsatta ambition att växa, både genom förvärv och organiskt, med
bibehållen stark balansräkning och stort fokus på att skapa
långsiktigt värde för våra aktieägare, säger Mårten Andersson, vd för
Volati.

Nya finansiella mål
Styrelsen har fastställt följande långsiktiga finansiella mål som ska
utvärderas som en helhet:

· Resultattillväxt: Målet är en genomsnittlig årlig tillväxt i EBITA
per stamaktie om minst 15 procent över en konjunkturcykel.

· Avkastning på justerat eget kapital: Långsiktiga målet är en
avkastning på justerat eget kapital* om 20 procent.

· Kapitalstruktur: Målet är att nettoskulden i relation till
justerad EBITDA* ska vara 2 till 3 gånger som genomsnitt över de
senaste fyra kvartalen, och inte överstiga 3,5 gånger.

* Se årsredovisning 2018, sid. 130-131, för definition av alternativa
nyckeltal.

Styrelsen har också fastställt en uppdaterad utdelningspolicy:

· Volati ska normalt dela ut 10-30 procent av bolagets nettoresultat
hänförligt till moderbolagets ägare. Vid fastställande av utdelning
beaktas nettoskuldsättning i relation till bolagets mål, framtida
förvärvsmöjligheter, utvecklingsmöjligheter i befintliga bolag och
andra faktorer som Volatis styrelse anser vara av betydelse.
Utdelning på preferensaktier ska ske till ett årligt belopp om 40,00
kronor per preferensaktie, med kvartalsvis utbetalning om 10,00
kronor, i enlighet med bolagsordningen.

Denna information är sådan information som Volati AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 07:45 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mårten Andersson, vd Volati AB, 072-735 42 84,
marten.andersson@volati.se

Andreas Stenbäck, CFO Volati AB, 070-889 09 60,
andreas.stenback@volati.se

Volati AB (publ)
Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40, e-post: info@volati.se, organisationsnummer:
556555-4317

Om Volati
Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av de fyra
affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri.
Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande
marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar
och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande.
Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och
entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och
finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder, över 2 000
anställda och en årlig omsättning om cirka 7 miljarder kronor.
Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq
Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/volati-ab/r/volati-presenterar-nya-finansiell...
https://mb.cision.com/Main/12520/3039678/1197067.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.