Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-13

Volati AB: Volatis dotterbolag Akademibokhandeln erbjuder återköp av dess obligationer, vilket kommer förenkla Volatis ka...

Akademibokhandeln, ett dotterbolag till Volati, har meddelat att det
erbjuder återköp av dess utestående obligationer om SEK 500 miljoner
med ISIN SE0009690084 och med förfall 2021 i ett återköpserbjudande.
Akademibokhandeln har också meddelat att det begär samtycke från
obligationsinnehavare för att ändra vissa villkor för obligationerna,
vilket skulle möjliggöra en förtida inlösen i december av samtliga
utestående obligationer. Erbjudandet att återköpa och att i förtid
lösa in Akadmibokhandelns obligationer skulle förenkla Volatis
kapitalstruktur och därmed bättre stödja bolagets strategiska mål.

Volati meddelade i delårsrapporten för det tredje kvartalet 2017 sina
planer att utvärdera förutsättningarna för att genomföra en
icke-efterställd och icke-säkerställd obligationsemission om minst
SEK 750 miljoner, med målsättningen att stärka bolagets finansiella
flexibilitet och förvärvskapacitet. Behållningen från en sådan
obligationsemission kan delvis komma att användas för återköp och
inlösen av Akadmibokhandelns obligationer. Akademibokhandelns återköp
av sina utestående obligationer är villkorat av en framgångsrik
obligationsemission från Volati.

Tecknande av Volatiobligationer

Obligationsinnehavare som lämnar erbjudande om återköp och som önskar
teckna obligationer i Volatis obligationsemission kan begära ett
unikt referensnummer från Nordea och SEB för att få prioriterad
tilldelning. De ytterligare villkoren för en sådan
prioritetsallokering tillsammans med ytterligare information om
återköpserbjudandet och begäran om samtycke anges i ett Consent
Solicitation and Tender Offer memorandum daterat 13 november 2017.
För att erhålla kopior av Consent Solicitation and Tender Offer
Memorandum eller för frågor, vänligen kontakta Nordea eller SEB:
Telefon: +45 6161 2996 / e-post: Nordealiabilitymanagement@nordea.com
och telefon: +46 8506 230 61 / e-post: sebliabilitymanagement@seb.se.

Mårten Andersson, VD Volati AB, +46 72-735 42 84,
marten.andersson@volati.se

Volati AB (publ)

Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, Sweden, telefon: +46 8-21 68 40

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som består av ett
50-tal rörelsedrivande bolag fördelade på 13 affärsenheter
organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument,
Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med
beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka
kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med
fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på
företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera
ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har
verksamhet i 16 länder med totalt cirka 1 700 anställda och en årlig
omsättning om cirka 5,5 miljarder kronor. Volatis stamaktier och
preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare
information finns på www.volati.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/volati-ab/r/volatis-dotterbolag-akademibokhand...
http://mb.cision.com/Main/12520/2389943/750718.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.