Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-18

Volvo 3 kv: Rörelseresultat ex eo uppgick till 2.908 Mkr (Forts)

(Lägger till mer information)

(SIX) Verkstadskoncernen Volvo redovisar ett rörelseresultat
exklusive engångsposter på 2.908 miljoner kronor (2.502) för det
tredje kvartalet 2014. Det ger en justerad rörelsemarginal på 4,3
procent (3,9).

Resultatet var därmed 16 procent bättre än de 2.509 miljoner som
väntades enligt SIX/Inquiry Financials enkät. Den justerade
rörelsemarginalen väntades komma in på 4,0 procent.

Rörelseresultatet inklusive engångsposter på -659 miljoner
(-104) blev 2.250 miljoner (2.398), vilket gav en marginal på 3,3
procent (3,7). Analytikerna hade väntat sig engångsposter på i snitt
-1.240 miljoner, ett rörelseresultat på 1.266 miljoner och en marginal
på 2,0 procent.

"Jämfört med det tredje kvartalet 2013, drevs det högre
rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader framför allt av
lägre försäljnings- och administrationskostnader som en effekt av det
koncernövergripande omstruktureringsprogrammet till ett belopp om 569
miljoner, en positiv valutakursutveckling uppgående till 485 miljoner
samt förbättrad lönsamhet i eftermarknadsaffären", skriver Volvo.

Detta motverkades delvis av lägre kapacitetsutnyttjande i det
industriella systemet och en avsättning för en rättstvist om 422
miljoner. Lönsamheten påverkades också negativt av ökade forsknings-
och utvecklingskostnader som ett resultat av 293 miljoner i lägre
nettokapitalisering av forsknings- och utvecklingskostnader jämfört
med det tredje kvartalet 2013. De kassaflödespåverkande kostnaderna
för forskning och utveckling minskades med 201 miljoner jämfört med
det tredje kvartalet 2013.

Det tredje kvartalet 2013 hade en realisationsvinst från
försäljningen av ett återförsäljarnätverk i Volvo CE en positiv
påverkan om 92 miljoner.

Resultatet efter finans blev 2.285 miljoner (1.704), väntat var 600
miljoner.

Nettoresultatet blev 1.545 miljoner (1.415), eller 0,74 kronor
(0,68) per aktie. Väntat var 527 miljoner och 0,26 kronor.

Försäljningen steg 3,6 procent till 67.222 miljoner (64.880),
väntat var 63.251 miljoner. Justerat för förändrade valutakurser och
förvärvade och avyttrade verksamheter var omsättning på samma nivå som
i fjol.

Andreas Johansson, tel +46 31 350 6483
mailto:andreas.johansson@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNews
SIX News

Författare SIX news

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.